Som Vårdfokus berättat om tidigare i dag står landets lärosäten med över 500 tomma platser på höstens specialistutbildningar för sjuksköterskor. Detta samtidigt som regeringen för tre år sedan gjort en extra satsning för att utöka antalet platser.

Ställde in utbildningen

Flera högskolor och universitet vittnar om att det är svårt att utöka platserna när de redan har luckor på utbildningarna. Distriktssköterskeutbildningen har svårt att fylla platserna på flera ställen i landet:

  • Högskolan i Halmstad har bara en tredjedel av platserna tillsatta på programmet för distriktssköterskor nu när terminen kommit igång.
  • Blekinge tekniska högskola saknar hälften av studenterna, 15 av 30.
  • Mälardalens högskola har valt att helt ställa in höstens utbildning till distriktssköterska på grund av för få sökande.

Nedåtgående trend

Ing-Marie Carlsson, universitetslektor i omvårdnad och chef för avdelning hälsa & omvårdnad vid Högskolan i Halmstad är bekymrad, men inte förvånad.

Ing-marie carlsson beskuren 1.jpg
Ing-Marie Carlsson. Foto: Fredrica Aronsson

– Vi har sedan en tid sett hur antalet studenter på specialistutbildningarna sjunkit. I år har vi det lägsta antalet registrerade totalt. För fyra år sedan fick vi lägga ner utbildningen till operationssjuksköterska. I höst märks det framför allt på distriktssköterskeutbildningen, säger hon.

Finns det någon smärtgräns för hur få studenter ni kan ha på en utbildning?

– Jag tror att det handlar om 15, men vi får inte ställa in en utbildning för nära inpå kursstart, säger Ing-Marie Carlsson

I Region Halland får i höst 19 sjuksköterskor betald specialistutbildning, men inte en enda av dem som är inskrivna på distriktssköterskeprogrammet omfattas av det.

Betalar utbildning efter behov

Enligt Cristine Karlsson, personaldirektör i regionen, har man i år valt att satsa på bland annat barnmorskeutbildningen och intensivvård.

- Det bygger på vad vi har för behov i vår kompetensförsörjning. Vi kommer att behöva distriktssköterskor framöver, men jag vet inte hur många. Där skulle vi behöva arbeta närmare kommunerna, säger hon.

På högskolan planerar nu Ing-Marie Carlsson för en grundlig bortfallsanalys. Hon vill skicka ut en enkät till alla som fått en plats men sedan tackat nej, eller som inte har registrerat sig vid termins­starten.

Populär utbildning

— Vi behöver veta vad det handlar om för att kunna planera framtida utbildningar och föra en dialog med arbetsgivarna. Handlar det om att de inte får tjänstledigt eller vill de ha betald utbildning? Kanske är behovet av distriktssköterskor i regionen mättat för en tid, funderar hon.

För två år sedan fick Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, uppdraget att tillsammans se över hur vårdens aktörer kan samarbeta för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Nyligen presenterade myndigheterna en rapport som visade att distikssköterskeutbildningen är den populäraste utbildningen bland sjuksköterskor. Samtidigt saknas drygt 20 procent av studenterna på landets lärosäten i dag. 

Läs också: Distriktssköterska populäraste specialistutbildningen

Statistik från Socialstyrelsen visar också att antalet distriktssköterskor minskat - samtidigt talar sig politiker och beslutsfattare varma för en satsning på primärvården. En ekvation som blir svår att få ihop, som Vårdfokus skrivit om tidigare.