Standardiserade vårdförlopp infördes inom cancervården för att minska de regionala skillnaderna. De består av alla nödvändiga moment i utredningen och ska inte innehålla onödiga väntetider (se faktaruta).

− Vi ser att standardiserade vårdförlopp ger goda resultat inom cancervården. Nu tar vi nästa steg och utvecklar det för flera sjukdomsgrupper, säger Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Områden som kan bli aktuella är bland andra diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol.

De standardiserade vårdförloppen kommer att införas successivt. I budgeten för 2019 har regeringen avsatt 100 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att ta fram dem. Målet är att minst fem nya sjukdomsområden ska vara klara under 2020.

− Standardiserade vårdförlopp förbättrar patienternas livskvalitet och gör vården mer jämlik. Genom att införa dem för fler sjukdomsområden kommer fler få en sammanhållen och förutsägbar vårdkedja vilket leder till en tryggare vård, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.