Kvinnor föredrar barnmorskan vid medicinsk abort

Kvinnor föredrar barnmorskan vid medicinsk abort
Kristina Gemzell Danielsson betonar att abortverksamhet är ett teamarbete. – Om barnmorskor handlägger medicinska aborter frigörs tid för läkarna, säger hon. Foto: Ulf Sirborn

Barnmorskor och läkare är lika bra på medicinska aborter, men de flesta kvinnorna vill helst att aborten handläggs av en barnmorska om de skulle gör abort igen. Barnmorskorna har också kortare handläggningstid på abortmottagningen, visar en svensk studie.

26 september 2012

Den ännu opublicerade forskningsstudien från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm är den första utvärderingen i ett höginkomstland av medicinska aborter handlagda av barnmorskor.

Syftet var att mäta trygghet, upplevelse och tid, hur kvinnorna upplevde att bli behandlade av läkare respektive barnmorska och hur behandlingen fungerade.

Redan vid den första telefonkontakten slumpades 534 kvinnor till barnmorska och 533 till läkare, det vill säga att deras abort skulle handläggas enligt rutin.

Få vill träffa läkare nästa gång

I barnmorskegruppen uppgav 200 patienter att de helst skulle vilja träffa en barnmorska om de skulle göra en ny abort, medan endast 5 skulle välja en läkare. I läkargruppen var det 108 kvinnor som helst skulle vilja träffa en barnmorska om det blev en nästa gång och 12 som i så fall ville träffa en läkare igen.

Barnmorskorna handlade dessutom kvinnorna fortare än läkarna. En annan signifikant skillnad var att fler kvinnor i läkargruppen valde hemabort.

– Barnmorskorna skriver också ut signifikant mer implantat och spiraler än läkarna, till 287 kvinnor mot 243 kvinnor i läkargruppen. Det är väldigt bra. Spiral är bäst för att förhindra nya graviditeter, säger Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet och ansvarig för studien.

Lika nöjda

Resultaten visade ingen skillnad mellan medicinsk abort hos läkare och barnmorska vad gällde nöjdhet, information eller trygghet. I bägge grupperna sökte lika många kvinnor akut vård eller gjorde extrabesök i samband med sin abort, det vill säga de kom tillbaka till vården för att de fick något problem.

Av de 1 071 kvinnorna i studien valde 189 att inte göra abort. Av dem som träffade en barnmorska valde 18 i stället kirurgisk abort, mot 12 av dem som träffade en läkare. 133 kvinnor kom aldrig på uppföljningen.

Fakta medicinska aborter

  • Sverige började med medicinska aborter 1990.
  • Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge var först i landet med att utbilda barnmorskor i att självständigt handlägga medicinska aborter, något de gjort sedan hösten 2009.
  • Sedan dess har fler och fler kliniker i landet följt deras exempel.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida