Kartläggning

Nu ska kvinnor få säga sitt om förlossningsvården

Nu ska kvinnor få säga sitt om förlossningsvården
Graviditetsenkäten kommer att skickas ut via mejl eller sms genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Arkivbild: Mostphotos

Nästa år kommer alla gravida få en enkät med frågor om vården under graviditet, förlossning och eftervård. Målet är att öka kvinnornas delaktighet och utveckla vården.

Som i ett led i Sveriges kommuner och landstings kartläggning av hur förlossningsvården fungerar har turen kommit till brukarnas perspektiv. Med hjälp av en riktad enkät ska alla gravida få svara på hur de mår under graviditeten och hur de upplever vården. De kommer även att få en andra enkät sex veckor efter förlossningen och en tredje del ett år efter förlossningen.

Läs också: Förlossningsvården kartläggs

Underlag till utveckling

– Syftet är att öka kvinnors delaktighet i samband med graviditet och förlossning samt ge underlag för lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner, skriver Eva Etsling i ett mejl till Vårdfokus.

Hon är ansvarig på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och samordnare av den överenskommelse om förbättrad förlossningsvård och kvinnohälsa som tecknades mellan intresseorganisationen och regeringen 2015.

Graviditetsenkäten kommer att översättas till sju språk: engelska, arabiska, farsi, finska, franska, spanska och somaliska.

Sakkunnig grupp

I projektgruppen som arbetar med att ta fram enkäten finns barnmorskor och läkare med erfarenhet från olika områden inom vårdkedjan. Här finns även representanter från  Graviditetsregistret, Bristningsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska förening för obstetrik och gynekologi, SFOG och Nationell patientenkät.

Enligt Eva Estling är enkätfrågorna snart klara. En sista feedback ska inhämtas från kvinnor som nyligen fått barn samt från vårdpersonal inom mödra- och förlossningsvård. Planen är att de första enkäterna ska skickas ut under våren 2018.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida