Forskning

Ny varning för paracetamol vid graviditet

Ny varning för paracetamol vid graviditet
I studien kännetecknas språkförsening av att barnet använder mindre än 50 ord vid två och ett halvt års ålder. Arkivbild: Getty Image

Barn till kvinnor som använt det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet paracetamol under tidig graviditet kan ha en ökad risk för språkförsening. Det visar en ny svensk studie, men mer forskning behövs.

10 januari 2018

Som Vårdfokus berättat har tidigare studier pekat mot att paracetamol kan skada hjärnans utveckling. Nu presenteras nya data från den svenska Selma-studien som tyder på att exponering av läkemedlet kan påverka fosterutvecklingen under graviditeten.

Forskarna har undersökt användningen av paracetamol under tidig graviditet och språkutvecklingen hos 905 barn vid två och ett halvt års ålder. Användningen kartlades genom en enkät till kvinnorna i graviditetsvecka 10 och mätning av paracetamol i kvinnans urin vid samma tillfälle. Senare mättes barnens språkutveckling vid två och ett halvt års ålder.

Gäller endast flickor

Resultatet visar att paracetamolanvändning under de första graviditetsveckorna ökade risken för språkförsening hos flickor.  Risken för sämre språkutveckling hos flickor ökade ju högre intag av paracetamol mamman hade. Barnen till de kvinnor som tagit sju eller fler tabletter de första tio veckorna i graviditen hade fem gånger så hög risk. Hos pojkarna fanns inget sådant samband.

Enligt studiens projektledare, professor Carl-Gustaf Bornehag, kan skillnaderna mellan flickor och pojkar tyda på skillnader i hormonella mekanismer. Det behövs fler studier för att ta reda på vilka mekanismer det kan handla om, menar han.

Kan det finnas andra orsaker till språkförsening hos flickorna?

– Man kan alltid undra om det är själva orsaken till att kvinnorna använt paracetamol under graviditeten som orsakat sambandet, till exempel virusinfektioner. Deltagarna i studien hade tagit paracetamol av olika anledningar.

Paracetamol, som ingår i bland annat Alvedon pch Panodil, är ett av de smärtstillande preparat som använts mest i världen i dag. Om det används enligt angivna doser och under kortare perioder anses det som riskfritt även för gravida att använda. Carl-Gustaf Bornehag tycker att det är för tidigt att ändra några rekommendationer till gravida.

– Det behövs ytterligare forskning för att bekräfta detta samband, men vi kan redan nu börja fundera på hur vi använder paracetamol. Förbrukningen har ökat mycket de senaste åren och kanske finns det tillfällen när man kan avstå från att ta medicin, säger han.

Selma-studien

  • Startade 2007
  • Studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare.
  • Genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, landstinget i Värmland och Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper.
  • Drygt 2 000 mor-barn-par ingår och följs under flera år.

Källa: Selma-studien

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida