förlossningsskador

Satsning på färre bristningar gav resultat

Satsning på färre bristningar gav resultat
Arbetet i Sörmland har pågått i flera år och förbättringar ses på flera sätt. Målet är att minska komplikationer vid förlossningar och att minska antalet sugklockor, kejsarsnitt, bristningar och blödningar. Arkivbild: Mostphotos

Från att ha varit sämst i landet har Sörmland minskat antalet allvarliga förlossningsskador genom ett aktivt arbete.

Sörmland låg långt över resten av landet under flera år. Omkring nio procent av förstföderskorna drabbades av allvarliga förlossningsskador, det vill säga bristningar av tredje och fjärde graden.

I dag ligger man under genomsnittet för riket med ett snitt på 5,7 procent. Det visar den senaste statistiken från Socialstyrelsen. Bakom minskningen ligger ett aktivt arbete.

– Vi har jobbat brett med all personal som arbetar vid förlossningar, barnmorskor såväl som läkare. Särskilt stöd har getts till personer som varit inblandade i flera förlossningar där kvinnorna drabbats av bristningar, säger Margareta Pettersson, processledare för förändringsarbetet kring förlossningar i Sörmland.

Stora skillnader i landet

Och antalet bristningar fortsätter att minska. Resultatet för 2014 ligger på en ännu lägre nivå än siffrorna som avser 2013. Men totalt sett i landet går det inte lika bra, utan antalet bristningar ligger på drygt sex procent för förstföderskor, även om det varierar lite mellan åren.

Även om det har minskat i Sörmland har antalet bristningar i stället ökat i andra landsting. Kalmar, Dalarna och Gävleborg hör till de landsting som gått åt andra hållet med högre andel allvarliga bristningar de senaste fem åren jämfört med perioden innan.

Sämst och bäst

Sjukhusen där andelen allvarliga bristningar bland förstföderskor varit högst under perioden 2009-2013 är:

  • Västerviks sjukhus 9,3 procent
  • Lycksele lasarett 8,9 procent
  • Södersjukhuset Stockholm 8,5 procent

Sjukhusen med lägst andel allvarliga bristningar var:

  • Vrinnevisjukhuset Norrköping 4,0 procent
  • Gällivare lasarett 4,0 procent
  • Länssjukhuset Ryhov Jönköping 4,4 procent

I en kommentar till siffrorna skriver Socialstyrelsens utredare att de stora variationerna mellan olika sjukhus tyder på att frekvensen för bristningar av grad tre och fyra kan påverkas och att ett avsevärt antal förlossningsskador därmed kan undvikas.

Samma slutsats drogs av en omfattande journalgranskning som presenterade i slutet av november.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida