IFBLS-kongressen. Anna-Karin vann första pris för sin poster

IFBLS-kongressen. Anna-Karin vann första pris för sin poster
Shyamalika Perera från Sri Lanka och Anna-Karin Ulander från Sverige fick diplom för sina studentposters. Foto: Tanja Wijkmark

Svenska Anna-Karin Ulander tilldelades första pris i studenternas postertävling vid biomedicinska analytikernas världskongress i Berlin. Andra pris gick till Shyamalika Perera från Sri Lanka.

24 augusti 2012

– Jag känner mig jättestolt, säger Anna-Karin Ulander om att hon vann priset för bästa studentposter vid IFBLS världskongress som hållits i Berlin den här veckan.

Postern presenterade hennes examensarbete från biomedicinska analytikerutbildningen vid Umeå universitet, med titeln ”KIF23 expression in congenital dyserythropoietic anemia”.

Vad handlar det om?

– Jag har undersökt genetiska skillnader mellan patienter från Västerbotten och andra delar av världen när det gäller en ovanlig form av anemi. Men jag har bara hittat den i en familj från Västerbotten.

Hur har du gjort det?

– Jag har använt olika genetiska analysmetoder: Immuno fluoresens, RT-PCR, restriktionsanalys samt sekvensering.

Fakta IFBLS-kongressen

  • IFBLS, International Federation of Biomedical Laboratory Science, är en internationell organisation för biomedicinska analytiker och har ett 30-tal medlemsländer.
  • Sverige är medlem i IFBLS genom IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.
  • IFBLS höll sin 30:e kongress i Berlin den 18-22 augusti.
  • Temat för kongressen var genetik och infektionssjukdomar.
  • Från Sverige deltog ett 40-tal biomedicinska analytiker.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida