Cytologi

Lång väntan för kvinnor i Värmland som tar cytologprov

Lång väntan för kvinnor i Värmland som tar cytologprov
En av orsakerna till de långa svarstiderna på patologlabbet i Karlstad är att flera cytodiagnostiker gått i pension. Det tar tid för nya att bli erfarna. Arkivbild: Mostphotos

Trots övergången till primär hpv-screening för kvinnor över 30 år kan det fortfarande ta upp till sju veckor att få svar på ett cytologiskt cellprov i Värmland. En orsak till långa svarstider är att flera cytodiagnostiker gått i pension. 

5 september 2018

– När vi införde primär hpv-screening i mars i år trodde vi att vi skulle komma tillrätta med kön för cytologisk analys snabbare än vad vi har gjort. Det tog längre tid att komma igång med det nya arbetssättet och alla nya rutiner än vad vi hade räknat med, säger Cecilia Rolandsson, enhetschef på avdelningen för klinisk patologi på Centralsjukhuset vid Karlstad.

Generationsskifte

Kön beror bland annat på att flera av de erfarna cytodiagnostikerna har gått i pension. Bristen på cytodiagnostiker är stor i hela landet. Under några år låg utbildningen nere.

Två biomedicinska analytiker från klinisk patologi i Karlstad vidareutbildade sig till cytodiagnostiker vid Karolinska institutet i Stockholm och blev klara med sin examen 2017. För tillfället finns fyra av fem cytodiagnostiker på plats. Men det tar tid att lära sig arbetet fullt ut. Fram till maj har samtliga prover för de nyexaminerade cytodiagnostikerna dubbelgranskats.

En annan orsak till de långa ledtiderna är att inflödet av prover är ojämt.

– Om vi hade fått in 100 prover per dag skulle det inte vara något större problem för oss. Men när det varierar mellan 50 och 200 skapas det lätt köer. Där har vi en diskussion med barnmorskorna som tar proverna, men de är för få vilket leder till att de ibland samlar ihop många kvinnor på en och samma dag.

Screenas för hpv

Cellförändringar och livmoderhalscancer är starkt kopplat till långvarig infektion med vissa typer av humant papillomvirus, hpv. I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer screenas alla kvinnor i Värmland som är över 30 år för hpv med hjälp av en pcr-metod. För dessa kvinnor är det endast de cellprover som innehåller de farliga typerna av viruset som granska i mikroskop av en cytodiagnostiker.

Övergången till primär hpv-screening för de äldre kvinnorna har lett till betydligt kortare väntetider för alla de kvinnor som inte bär på hpv. De utgör cirka 60 procent och får i regel svar redan inom en vecka. För övriga kvinnor, de som är under 30 år och de som är positiva för hpv, är dock väntetiderna på svar fortfarande sex-sju veckor.

Men runt årsskiftet räknar Cecilia Rolandsson med att de nya rutinerna och de relativt färska men allt mer erfarna cytodiagnostikerna ska ha gett tydliga avtryck i verksamheten. Då hoppas hon att målet med väsentligt kortare svarstider ska vara nått.

Patologen i Värmland prisad

Så sent som i mars i år fick klinisk patologi i Värmland ta emot landstingets utmärkelse Årets vägvisare. Detta tack vare ett flerårigt systematiskt kvalitetsarbete som lett till betydligt kortare svarstider på vävnadsprover.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida