sexuell och reproduktiv hälsa

Så mycket ska de som donerar ägg eller spermier få

Så mycket ska de som donerar ägg eller spermier få
SKL föreslår att ersättningarna för ägg- och spermiedonationer ska vara desamma oavsett var i landet donationen görs. Arkivbild: Mostphotos

Den som donerar ägg eller spermier bör få samma ersättning oavsett var i landet donationen sker. Det föreslår Sveriges kommuner och landsting som räknat ut vilka ersättningar som är rimliga

22 november 2016

För äggdonationer rekommenderas en enhetlig ersättning på 5 600 kronor per donationstillfälle. Spermiedonatorer föreslås få 550 kronor per tillfälle.

Att räkna ut ersättningen för varje individ är krångligt rent administrativt. Därför föreslår SKL denna schablonersättning. Beloppen kopplas till prisbasbeloppet och räknas om årligen.

I dag varierar ersättningarna mellan olika landsting och regioner. SKL:s nya rekommendation är att det bör vara lika i hela landet.

I Sverige ska alla donationer vara altruistiska, det vill säga de ska ske utan att personen som gör donationen tjänar något på det för egen del. Däremot ska kostnader för till exempel resor eller eventuella löneavdrag kompenseras. SKL föreslår att om en donator har kostnader utöver schablonersättningen så kan ersättningen ökas, efter en individuell prövning.

Summorna är satta efter en beräkning som gjorts utifrån en enkätundersökning där man försökt ta reda på vilka kostnader en donator har.

– Det är nu upp till landstingen och regionerna att besluta om de vill medverka till en enhetlig ersättning. Det är rimligt att ersättningen är lika, oavsett var i landet donatorerna finns, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida