Åldersbedömningar

Vill att regeringen pausar kritiserade bedömningar

Vill att regeringen pausar kritiserade bedömningar
Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, menar att osäkerheten kring åldersbedömningar av asylsökande är för stor och därför måste ses över. Foto: Tomas Södergren

Svensk sjuksköterskeförening stämmer in i kritiken mot åldersbedömningar av asylsökande och kräver att metoderna ses över.

– Rättsläkare, barnläkare, jurister, osteologer – allt fler har slagit larm om metoderna för de medicinska åldersbedömningarna, eftersom osäkerhetsfaktorn är för stor, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening i ett uttalande.

Förra året fick Rättsmedicinalverket, RMV, i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. För att avgöra om någon är över eller under 18 år undersöks visdomständer med röntgen och knäled undersöks med magnetkamera, MR.

Stor risk för fel

Metoden har dömts ut av ett stort antal personer som anser att den saknar vetenskaplig evidens. Kritiken har bland annat framförts av rättsläkare i Sverige, varav flera har avsagt sig sina uppdrag i protest, men också av experter utomlands. Nyligen framkom uppgifter som tyder på att knäleden hos flickor mognar tidigare än vad man hittills trott, vilket innebär stora risker för felaktiga bedömningar.

Svenska Dagbladet har granskat åldersbedömningarna och kunde nyligen avslöja att 17 av 20 omprövade fall går tvärtemot RMV:s ursprungliga bedömning. Det ger en fingervisning om hur stor osäkerheten är i dagens system för åldersbedömningar.  

Beprövad erfarenhet

Efter alla uppgifter som har framkommit kräver politiker från Centerpartiet och Vänsterpartiet att regeringen agerar. Nu gör Svensk sjuksköterskeförening samma sak.

– Vi kräver att regeringen skyndsamt pausar åldersbestämningar av asylsökande tills det är säkerställt att metoderna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, så att Sverige inte bryter mot nationella lagar till skydd för barn, liksom mot internationella konventioner som syftar till att stärka barns rättigheter, säger Ami Hommel.

Men regeringen har än så länge fortsatt förtroende för Rättsmedicinalverket och ser inga skäl att gripa in och göra några ändringar. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) säger till TT att han utgår från att RMV vet vilken metod som är bäst. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida