Utbildning

Allt fler studenter med utländsk bakgrund

Allt fler studenter med utländsk bakgrund
Varannan student på biomedicinska analytiker- och röntgensjuksköterskeprogrammen har utländsk bakgrund. Arkivbild: Getty Images

Hälften av studenterna på röntgen- och biomedicinska analytikerutbildningarna har utländsk bakgrund. På sjuksköterskeutbildningen har en av fyra nybörjarstudenter utländsk bakgrund, visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka på landets högskolor och universitet. Läsåret 2016/17 var andelen 24 procent bland dem som började en högskoleutbildning. För tio år sen var det 18 procent.

Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Variationerna mellan olika utbildningar är dock stora.

  • På utbildningarna till jägarmästare, landskapsingenjör och skogsmästare hade ingen av de som påbörjade sin utbildning 2016/17 något utländskt påbrå.
  • Bland de som började läsa till apotekare eller receptarie hade hela 74 procent utländsk bakgrund.
  • Bland Vårdförbundets medlemsgrupper är studenter med utländsk bakgrund vanligast på utbildningarna till biomedicinsk analytiker (52 procent) och röntgensjuksköterska (50 procent).
  • På sjuksköterskeprogrammen hade 25 procent av studenterna som började sin utbildning 2016/17 utländsk bakgrund.
  • Barnmorskorna finns inte med i statistiken över nybörjastudenter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida