radiologi

Ändrar sig inte om åldersbedömningar

Ändrar sig inte om åldersbedömningar
- Vi ser ingen anledning att ändra våra metoder, säger Elias Palm, överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket. Foto: RMV

Rättsmedicinalverket bemöter nu kritiken mot de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. Det finns en hög samstämmighet i bedömningarna, enligt RMV som inte anser att det finns skäl att ändra metoderna i dagsläget.

18 januari 2018

Förra året fick Rättsmedicinalverket, RMV, i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. För att avgöra om någon är över eller under 18 år undersöks visdomständer med röntgen och knäled undersöks med magnetkamera, MR.

Kritik från sjuksköterskor

Metoden har på senare tid fått skarp kritik från flera håll. Svensk sjuksköterskeförening hör till dem som krävt att åldersbedömningarna pausas tills det är säkerställt att metoderna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs också: Vill att regeringen pausar kritiserade bedömningar

Vid en presskonferens idag redovisade RMV en kvalitetsgranskning av de bedömningar som gjorts. Två specialister i barnradiologi har granskat MR-bilderna i 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av fallen är RMV och specialisterna eniga i sin bedömning.

Gör en sannolikhetsbedömning

– Vi ser ingen anledning att ändra våra metoder. MR-knä och visdomständer är enligt Rättsmedicinalverkets bedömning bra metoder att utifrån vårt uppdrag bedöma barn som barn och vuxna som vuxna, säger Elias Palm, överläkare i rättsmedicin på RMV.

Rättsmedicinalverket poängterar också att de använder sig av en sannolikhetsskala.

– Vi säger aldrig att det är säkert att en individ är 18 år eller över 18 år, vi säger att det talar för eller talar möjligen för, sade Petra Almqvist, överläkare i rättsmedicin, på pressträffen till TT.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida