Ingen tar ansvar för fler specialistsjuksköterskor

Ingen tar ansvar för fler specialistsjuksköterskor
Vem ska se till att det blir fler specialistsjuksköterskor. Alla är överens om att fler behöver utbilda sig, men i dagsläget tar ingen ansvar för att utöka antalet utbildningsplatser. Arkivbild: Mostphotos

Landstingen anser att det är statens ansvar att se till att de utbildas tillräckligt många specialistsjuksköterskor. Utbildningsdepartementet skjuter över frågan på högskolorna och universiteten — som säger att det inte finns pengar.

28 november 2012

Vårdfokus skrev i går om att Stockholms läns landsting halverar sin budget för uppdragsutbildningar av specialistsjuksköterskor. Landstinget anser att det i huvudsak är statens ansvar att se till att det utbildas tillräckligt många specialistsjuksköterskor.

Agneta Jöhnk, avdelningschef på SKL, Sveriges kommuner och landsting, håller med:

– Att utbilda specialistsjuksköterskor är ju inte vårt ansvar, även om många landsting har lagt in egna pengar till uppdragsutbildningar när det har funnits en akut brist.

Regeringen slår ifrån sig

Men på utbildningsdepartementet slår man också ifrån sig. Trots att regeringens bedömning är att det behövs fler specialistsjuksköterskor säger statssekreterare Peter Honeth i en kommentar att ansvaret för att skaka fram platserna ligger på högskolorna och universiteten.

– Regeringen dimensionerar inte antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningen. Varje lärosäte som har rätt att ge denna examen bedömer själva hur många platser man ska ha inom ramen för det takbelopp för utbildning man tilldelas från staten varje år. Den bedömningen görs efter bland annat söktryck, möjlighet till praktikplatser och i avvägningar mot andra utbildningar på lärosätet.

Minskade anslag

Men att förvänta sig att högskolor och universitet i dagsläget skulle utöka antalet platser på specialistsjuksköterskeutbildningarna är nog att hoppas för mycket. Vårdfokus har tidigare berättat om att lärosätena måste minska sitt utbildningsutbud på grund av lägre anslag från staten.

Det finns dessutom ett starkt missnöje med att man tvingats utöka antalet platser på sjuksköterskeutbildningarna utan att få pengar för det. Att man dessutom skulle utbilda fler specialistsjuksköterskor utan extra anslag är därför inte särskilt troligt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida