Ny behandling

Reumatologin har revolutionerats av antikroppsbehandling i moderna läkemedel som Embrel. Forskningen har återupptagits för ett principiellt liknande läkemedel mot långvarig smärta, antikroppar mot ämnet NGF, nerve growth factor. Det har visat sig lindra smärta i försök både med djur och människor. Tidigare stoppades försöken efter att biverkningar med skelettförändringar upptäckts hos patienterna. ?

— Nu tror man sig ha kunnat åtgärda det. Det ser spännande ut, med en helt ny behandlingsprincip, säger Torsten Gordh, professor inom klinisk smärtforskning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida