Stick visar behov av smärtlindring

Stick visar behov av smärtlindring
Emelie Andersson och Anna Persson frågar hur ont sticket gjorde. Foto: Anders Andersson

De patienter som skattar ?smärta högt när nål sätts inför operation är också de som har mest ont ?efteråt, visar forskning från Lund.?

Patienter som opererade bort gallblåsan med laparoskopi i i Halmstad och Kungsbacka fick berätta hur ont, på vas-skalan från 1 till 10, det gjorde att få en perifer venkateter insatt precis inför operationen. Bland de 149 tillfrågade visade sig ett samband med den postoperativa smärtan.?

— Det är ett enkelt sätt att avgöra vilka som får mest ont, som kan få stor klinisk nytta. I dag ger vi alla samma premedicinering inför rutinoperationer, säger Anna Persson, ST-läkaren som gjort studien.?

Resultatet visade att de som skattade sin smärta till 3 eller högre på skalan när nålen sattes, skattade sin värsta smärta efter operationen till 5,9 i median. För dem som inte tyckte det gjorde så ont med nålen och skattade 2 eller lägre, var medianen för maxsmärta efter operationen 2,9.?

Den första gruppen skulle kunna få mer smärtlindrande inför operationen och i slutet, då i stort sett alla får morfin för att förebygga smärta. Den sista gruppen däremot kunde slippa onödig medicinering med morfin och dess biverkningar med framför allt trötthet och illamående.??

Anna Persson vill nu se mer forskning, på andra ingrepp, men ser inga hinder att börja använda metoden. Hennes medförfattare till artikeln i tidskriften Acta Anaesthesiologica Scandinavia håller med:

?— Jag tycker att man kan börja med metoden redan nu. Det finns inga andra enkla metoder att förutsäga vilka patienter som kommer att få mest eller minst ont efter operationer. Sedan beror det naturligtvis på hur stort ingreppet är — för större, öppna operationer behövs ryggsmärtpumpar, säger Jonas Åkeson, professor och överläkare i anestesiologi och intensivvård på Lunds universitet.

??Emelie Andersson är operationskoordinator på Halmstads sjukhus och en av de sjuksköterskor som satte nål i studien. Det hör till hennes dagliga arbetsuppgifter inför olika operationer.?

— Vissa bryr sig inte alls när man sätter nål, andra tycker att det är väldigt smärtsamt. Då spelar nog rädslan en stor roll också. Ett fåtal tycker att det är så jobbigt att det blir ett potentiellt problem.

?I studien mättes också hur ont patienterna uppfattade att det gjorde när en första dos av sömnmedlet propofol sprutades in. Nu följer forskarna upp studien genom att göra en genanalys av blodprover från de 30 patienter som fick minst och mest ont.?

— Kanske går det att se på gensekvenser vilka personer som riskerar att få ont, säger Jonas Åkeson. ???

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida