Sexuell och reproduktiv hälsa

Psykisk ohälsa kan minska chanserna för IVF-graviditet

Kvinnor som lider av depressioner eller ångest har svårare att bli gravida genom konstgjord befruktning. Chansen för att barnet ska födas levande är också mindre. Det visar en ny svensk studie som gjorts vid Karolinska institutet i Stockholm.

Studien, som inkluderar mer än 23 000 kvinnor i Sverige, är den hittills största som utvärderat kopplingen mellan depression, ångest och antidepressiva läkemedel och chanserna för en lyckad så kallad in vitrofertilisering, IVF, det vill säga assisterad befruktning.

Av samtliga kvinnor i studien hade 4,4 procent haft en depressions- eller ångestdiagnos under de två senaste åren före IVF-behandlingen och/eller fått antidepressiva läkemedel utskrivet under de sex månader som föregick provrörsbefruktningen.

Färre graviditeter

Det visade sig att kvinnor som genomgick sin första IVF-behandling och som antingen hade diagnostiserats med depression eller ångest eller hade fått ett antidepressivt läkemedel utskrivet hade lite färre graviditeter och levande födslar jämfört med kvinnor som inte hade dessa tillstånd eller tog antidepressiva.

Forskarna fann också att kvinnor som hade en diagnos, men som inte fått antidepressiva läkemedel utskrivet, hade ännu lägre chans att bli gravida eller föda ett levande barn.

SSRI är den vanligaste typen av antidepressiva läkemedel som skrivs ut i Sverige. I den stora gruppen kvinnor som tog just dessa läkemedel var det ingen skillnad när det gällde graviditet och levande födsel efter IVF-behandling.

Svårast för svårt sjuka

Däremot hade den lilla grupp kvinnor som använde andra sorters antidepressiva, och som hade svårare depression och ångest, mindre chans att bli gravida och föda ett levande barn. Deras risk för missfall efter IVF-behandling var också förhöjd.

– Sammantaget tyder resultaten på att depression- och ångestdiagnoser kan vara den underliggande faktorn som leder till färre graviditeter och levande födslar hos dessa kvinnor, säger Anastasia Nyman Iliadou, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet.

Hon påpekar att eftersom studien inte var randomiserad är det möjligt att resultaten också kan förklaras av livsstilsfaktorer eller genetiska faktorer som är associerade med depression och ångest, och som inte har mätts i studien.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida