Granskning

Rekordfå läser till distriktssköterska

Rekordfå läser till distriktssköterska
Behovet av distriktssköterskor är stort - men 150 platser står tomma på utbildningarna i höst. Arkivbild: Getty images.

Det finns ungefär 150 tomma platser på landets distriktssköterskeutbildningar visar Vårdfokus granskning. Vid Högskolan i Halmstad är det färre än någonsin. Bara 11 av 30 platser är tillsatta. Och på Mälardalens högskola fick man ställa in utbildningen helt eftersom det var för få sökande.

Som Vårdfokus berättat om tidigare i dag står landets lärosäten med över 500 tomma platser på höstens specialistutbildningar för sjuksköterskor. Detta samtidigt som regeringen för tre år sedan gjort en extra satsning för att utöka antalet platser.

Ställde in utbildningen

Flera högskolor och universitet vittnar om att det är svårt att utöka platserna när de redan har luckor på utbildningarna. Distriktssköterskeutbildningen har svårt att fylla platserna på flera ställen i landet:

  • Högskolan i Halmstad har bara en tredjedel av platserna tillsatta på programmet för distriktssköterskor nu när terminen kommit igång.
  • Blekinge tekniska högskola saknar hälften av studenterna, 15 av 30.
  • Mälardalens högskola har valt att helt ställa in höstens utbildning till distriktssköterska på grund av för få sökande.

Nedåtgående trend

Ing-Marie Carlsson, universitetslektor i omvårdnad och chef för avdelning hälsa & omvårdnad vid Högskolan i Halmstad är bekymrad, men inte förvånad.?

Ing-Marie Carlsson. Foto: Fredrica Aronsson

– Vi har sedan en tid sett hur antalet studenter på specialistutbildningarna sjunkit. I år har vi det lägsta antalet registrerade totalt. För fyra år sedan fick vi lägga ner utbildningen till operationssjuksköterska. I höst märks det framför allt på distriktssköterskeutbildningen, säger hon.

Finns det någon smärtgräns för hur få studenter ni kan ha på en utbildning?

– Jag tror att det handlar om 15, men vi får inte ställa in en utbildning för nära inpå kursstart, säger Ing-Marie Carlsson

I Region Halland får i höst 19 sjuksköterskor betald specialistutbildning, men inte en enda av dem som är inskrivna på distriktssköterskeprogrammet omfattas av det.

Betalar utbildning efter behov

Enligt Cristine Karlsson, personaldirektör i regionen, har man i år valt att satsa på bland annat barnmorskeutbildningen och intensivvård.

– Det bygger på vad vi har för behov i vår kompetensförsörjning. Vi kommer att behöva distriktssköterskor framöver, men jag vet inte hur många. Där skulle vi behöva arbeta närmare kommunerna, säger hon.?

På högskolan planerar nu Ing-Marie Carlsson för en grundlig bortfallsanalys. Hon vill skicka ut en enkät till alla som fått en plats men sedan tackat nej, eller som inte har registrerat sig vid termins­starten.?

Populär utbildning

— Vi behöver veta vad det handlar om för att kunna planera framtida utbildningar och föra en dialog med arbetsgivarna. Handlar det om att de inte får tjänstledigt eller vill de ha betald utbildning? Kanske är behovet av distriktssköterskor i regionen mättat för en tid, funderar hon.

För två år sedan fick Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, uppdraget att tillsammans se över hur vårdens aktörer kan samarbeta för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Nyligen presenterade myndigheterna en rapport som visade att distikssköterskeutbildningen är den populäraste utbildningen bland sjuksköterskor. Samtidigt saknas drygt 20 procent av studenterna på landets lärosäten i dag. 

Läs också: Distriktssköterska populäraste specialistutbildningen

Statistik från Socialstyrelsen visar också att antalet distriktssköterskor minskat – samtidigt talar sig politiker och beslutsfattare varma för en satsning på primärvården. En ekvation som blir svår att få ihop, som Vårdfokus skrivit om tidigare.

Så här många platser är tillsatta vid landets distriktssköterskeutbildningar

• Blekinge tekniska högskola 15 av 30
• Göteborgs universitet 21 av 30
• Högskola i Borås 35 av 45
• Högskolan Dalarna 33 av 30 (överintagning)
• Högskolan i Gävle 20 av 30
• Högskolan i Halmstad 11 av 30
• Högskolan i Jönköping 34 av 19 (överintagning)
• Högskolan i Skövde 18 av 35
• Högskolan Väst 39 av 60
• Karlstads universitet 24 av 40
• Karolinska Institutet 77 av 80
• Linköpings universitet 12 av 25
• Linnéuniversitet 31 av 35
• Luleå tekniska universitet 25 av 25*
• Lunds universitet 38 av 50
• Mittuniversitetet 40 av 34(överintagning)
• Umeå universitet 45 av 45
• Uppsala universitet 20 av 20
• Örebro universitet 23 av 25

Lärosätena redovisade sina siffror före den 19 september 2018. Det kan ha skett vissa förändringar, fler avhopp eller tillkomna studenter efter det datumet.
*uppskattat antal av Luleå tekniska universitet

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida