Zikaepidemin

Så ska misstänkta fall av zikasmittade hanteras

Så ska misstänkta fall av zikasmittade hanteras
Zikaviruset antas bland annat orsaka fosterskador som ger barnen micocefali, det vill säga för liten hjärna. Arkivbild: TT

Med anledning av det pågående utbrottet av zikavirus har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning för hur misstänkta fall ska hanteras.

23 februari 2016

Vägledningen innehåller bland annat information om epidemiologi och smittvägar, samt när och hur diagnostik ska utföras för individer som vistats i områden där zikavirus sprids. De värst drabbade länderna finns i dag i Syd- och Centralamerika, Karibien samt i Mexiko.

Utbrottet av zikaviruset och den misstänkta kopplingen till fosterskadan mikrocefali och andra neurologiska komplikationer har av Världshälsoorganisationen, WHO, klassats som ett internationellt hot mot folkhälsan.

I vägledningen läggs därför särskilt fokus på vilka råd hälso- och sjukvården kan ge gravida kvinnor och kvinnor eller par som försöker att bli gravida och planerar att resa till eller befinner sig i de virusdrabbade områdena.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida