Cancer

Mer screening i framtiden

Mer screening i framtiden
I en stor studie som genomförs i större delen av Sverige utförs 17 000 koloskopier, änd- och tjocktarmsundersökningar. Endast var tredje kallad kommer på sin erbjudna tid. Illustration: Gunilla Elam

Men i dag tackar bara hälften ja till att undersöka om de har tarmcancer med avföringsprov. Ännu färre kommer vid erbjudande om koloskopi.

2 december 2015

I en stor, nationell studie som spänner över nästan alla Sveriges landsting erbjuds 60-åringar att få undersökt om de har tjock- eller ändtarmscancer. Men förhållandevis få väljer att delta.

Bara en tredjedel av de som kallas till koloskopi kommer på undersökningen.

– Det kan upplevas som jobbigt. Man måste rengöra tarmarna innan med laxerande och sedan kan undersökningen göra lite ont. Men den är bra. En skicklig koloskopist kan också hitta förstadier, polyper, och ta bort dem. Då tar man bort risken för tarmcancer under 10-15 år, säger Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi, som leder studien.

Studie där 32 sjukhus deltar

I studien deltar 32 sjukhus i landet, 200 000 svenskar kommer att ingå och 17 000 koloskopier utföras.

– Vi bygger samtidigt upp en verksamhet för allmän screening av kolorektalcancer. Forskning visar att risken att dö i tarmcancer minskar om man screenar. Nu jämför vi avföringsprov och koloskopi som metoder för screening, säger han.

Allmän screening av tjock- och ändtarmscancer rekommenderas av EU sedan 2003, och även av Socialstyrelsen sedan förra året. I Sverige är det bara regionen Stockholm-Gotland som ännu infört ett screeningprogram för alla i den utvalda åldersgruppen. Regionen har lyckats få upp frekvensen av provtagning. Nu skickar 65 procent in avföringsprov av de som fått utrustingen hemskickad.

Undersöka rökare

Framstående experter vill nu också att riskgruppen rökare, och före detta rökare, screenas för att ta reda på om de har lungcancer med en ny metod. Och en stor svensk studie har tagit fram ett nytt, mer träffsäkert, test av prostatacancer, än PSA. Socialstyrelsen ska nu ta ställning till om provet förändrar hållningen att inte rekommendera allmän screening.

Läs mer i Vårdfokus temaartiklar om screening och cancervård här intill.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida