patientsäkerhet

Antalet överbeläggningar har fördubblats på sex år

Antalet överbeläggningar har fördubblats på sex år
När det är brist på disponibla vårdplatser händer det att patienter placeras i sjukhusens korridorer. Arkivbild: Colourbox

Sedan 2013 har antalet överbeläggningar inom den svenska vården fördubblats. På en del håll är situationen så allvarlig att patienter har vårdats i matsalar och förråd.

23 januari 2020

Under 2013 var det i genomsnitt 2,6 överbeläggningar per 100 vårdplatser inom den somatiska vården. Under 2019 hade antalet överbeläggningar ökat till 5 per 100 vårdplatser. Det visar statistik från Sveriges Kommuner och regioner, SKR, som tidningen Dagens Samhälle har sammanställt.

Läs också: Allt fler överbeläggningar på landets sjukhus

Det finns stora geografiska skillnader. Under 2019 hade Region Kalmar 0,5 överbeläggningar per 100 vårdplatser, medan motsvarande siffra i Region Skåne var 7,8.

Patienter vårdas i matsalar

I Skåne sticker Centralsjukhuset i Kristianstad ut som ett av de värre exemplen. Där har patienter den senaste månaden vårdats i korridorer, matsalar och förråd.

— Vi har inte kunnat ha så många vårdplatser öppna som vi velat på grund av svårigheter att rekrytera. Det handlar framför allt om allmänsjuksköterskor. Vår högsta prioritering är att arbeta med rekryteringen och att förbättra arbetsmiljön så att så många som möjligt vill stanna kvar hos oss, säger sjukhuschef Johan Cosmo till Dagens Samhälle.

”Samarbete med primärvården”

Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, menar att det behövs ett långsiktigt och enträget arbete för att minska belastningen på slutenvården.

— Det handlar om att samarbeta med primärvården för att fånga upp patienter tidigare, och att samarbeta med kommunerna så att vårdplatserna inte upptas av patienter som är färdigbehandlade och utskrivningsklara, säger hon till Dagens Samhälle.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida