Mindre stolthet och mer sjukskrivningar på Karolinska

Mindre stolthet och mer sjukskrivningar på Karolinska
Karolinska förlorar personal och sjukskrivningarna ökar. Men biträdande sjukhusdirektören säger att han ser ett ljus i tunneln.

Sjukhuset har tappat mark som arbetsgivare, visar en landstingsrapport.

Vårdfokus har i flera artiklar berättat om personalflykten från Karolinska universitetssjukhuset. Vid akuten i Huddinge har över 30 sjuksköterskor sagt upp sig på drygt ett halvår. Och vid onkologiska kliniken slutade över 50 sjuksköterskor under perioden den 1 januari till 26 maj i år. Lön och arbetsmiljö lyfts fram som de främsta orsakerna.

Den allvarliga situationen återges i en rapport som landstingets revisorer skrev förra året. Den visar att Karolinska tappat mark på flera fronter när det gäller personalen. 

Sämst betyg

Det här visar rapporten:

  • Andelen ambassadörer – personer som är stolta över och rekommenderar Karolinska – har minskat till 13 procent för medarbetare (-1 procent jämfört med föregående år), och till 29 procent för chefer (-5 procent). Resultatet är betydligt lägre än för samtliga övriga akutsjukhus i länet, står det i rapporten.
  • Under 2014 ökade sjukfrånvaron till totalt 5,6 procent, vilket överstiger Karolinskas målvärde med 0,6 procentenheter.
  • Andelen personal som stannar minskade under förra året, grundutbildande sjuksköterskor 76 procent (-2 procent), specialistutbildade sjuksköterskor 80 procent (-3 procent). Målsättningen är 82 procent för grundutbildade och 87 procent för specialistutbildade.

Ledningen bekräftar bilden

– Vår nuvarande personalomsättning är för hög. Arbetsmiljö och löneutveckling är viktiga men utgör inte de enda orsakerna till detta. Många vill även gå vidare i karriären och byter då arbete. Vi har därför infört en kompetensmodell för sjuksköterskor för att förbättra och tydliggöra möjligheterna till att utvecklas långsiktigt, svarar biträdande sjukhusdirektören Mikael Forss när han får frågan av Vårdfokus.

Hur ser du på att färre är stolta över och kan tänka sig att rekommendera Karolinska som arbetsplats?

– Det är riktigt och vi har en rad olika åtgärder för att vända utvecklingen. Vi har glädjande nog sett positiva tendenser till detta i 2015 års personalenkät.

Vad gör ni för att bli en mer attraktiv arbetsplats?

– Förutom kompetensmodellen försöker vi underlätta sjuksköterskornas arbete genom att avlasta dem arbetsuppgifter som inte kräver deras kompetens. Till exempel med införande av farmaceuter för läkemedelsberedning, ökat administrativt stöd och anställande av undersköterskor. Bättre mottagande av nyanställda genom längre och bättre introduktionsprogram arbetar vi också med.

Samtidigt som sjuksköterskor slutar, många i missnöje med arbetsmiljön och lönen, så lägger Karolinska hundratals miljoner på konsulter varje år, som Vårdfokus har berättat tidigare. Varför gör ni det?

– Det är två olika saker. Konsulttjänster köper vi in när vi behöver just en speciell kompetens som vi inte har inom organisationen i tillräcklig utsträckning. I det skede där Karolinska befinner sig är behovet av extern kompetens och kapacitet större än någonsin i och med vårt mycket omfattande utvecklingsarbete, med förberedelserna för nya Karolinska som det främsta exemplet på detta.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida