Regeringens extra miljarder kan inte stoppa tätare helgjobb

Frågan är vad regeringens extra tio miljarder till kommuner och landsting nästa år egentligen räcker till.

Kommunerna får 70 procent av pengarna. Resten går till landstingen/regionerna. Folkmängden styr fördelningen. För Region Skånes del blir det ett tillskott på cirka 390 miljoner kronor.?

Innebär det att personalen på Umas, Universitetssjukhuset i Malmö, slipper tätare helgtjänstgöring??

– Nej! Vi kommer inte att få en så stor andel av de pengarna att det räcker för att täcka sjukhusets underskott, säger ekonomichefen Jan Eric Andersson.?

Samma besked lämnar ekonomi­chefen vid lasarettet i Helsingborg, där helgtjänstgöring varannan vecka infördes i somras och permanentades den 1 september.??

För Umas beror en del av problemen på att personalen har börjat komma mer mangrant till jobbet, förklarar ekonomichefen. Färre är sjukskrivna eller tar ut ledighet. Minskningen av antalet medarbetare har därför inte gått i den takt som var tänkt när de första sparplanerna presenterades i början av året. I juli infördes anställningsstopp och nu ligger ett beslut om att ta bort mellan 350 och 500 helårsarbetare.?

På tätare helgarbete hoppas sjukhuset kunna spara 30 miljoner kronor. ?

– Med helgtjänstgöring varannan vecka blir bemanningen jämnare under veckans alla dagar. Det innebär att det kommer att behövas färre anställda. I första hand försöker vi avveckla visstidsanställningar, förklarar Jan Eric Andersson.?

I dag vill han inte säga om och när det kan bli möjligt att glesa ut helgarbetet igen. m?anders olsson?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida