SKL: Det här påverkar inte

— Vi har haft lätt att rekrytera sjuksköterskor och jag tror inte att de här förändringarna när det gäller arbetstiderna ska påverka det.

2 oktober 2009

Det säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och landsting, skl.?

Hon bekräftar den bild som kommer fram i Vårdfackets rundringning till Vårdförbundets avdelningar?i landet: att?arbetstiderna?stramas åt på många håll. Men någon sammanställning över förändringarna finns inte hos skl.?

I en protokollsanteckning till förra årets avtal står det med anledning av arbetstiderna att man bör beakta såväl »verksamhetens krav på en effektivare och mer flexibel organisation« som »de anställdas krav på mer flexibla och individuella lösningar«.?

– Men sedan vi skrev förra årets avtal har vi fått en finanskris och kraftigt försämrad ekonomi hos kommuner och landsting, säger Agneta Jöhnk.?

Det extra tillskott på 10 miljarder kronor till kommuner och landsting som regeringen lovade i mitten av september är förstås välkommet. Men Agneta Jöhnk påpekar att det är ett engångsbelopp för 2010 för att hjälpa kommunerna över den värsta krisen.?

– Det kan kanske bidra till att man väntar med uppsägningar, men landstingen måste ändå avvakta utvecklingen inför 2011 innan man kan blåsa faran över, säger hon.??

Hon framhåller att sjukvården måste pågå dygnet runt hela veckan; alla som ger sig in i den branschen måste veta det.?

– Men det är förstås viktigt ur ett medarbetarperspektiv att arbetstiderna är så bra som möjligt, säger hon.?

Stramare schemans påverkan på patientsäkerheten har hon inte diskuterat med skl:s hälso- och sjukvårdsavdelning ännu.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida