Vårdförbundet: Stelbenta direktiv hotar rekryteringen

Det finns inga regler om hur arbetstiden ska läggas ut, vare sig i lag eller i avtal. Det är en ren arbetsledningsfråga. Det säger Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet och expert på arbetstidsfrågor.

2 oktober 2009

De olika arbetstidsmodeller som finns i landstingen skrotas nu på löpande band. Avtal sägs upp och ensidiga arbetsgivarbeslut rivs upp. De regler som finns om dygns- och veckovila gäller förstås, men de säger till exempel inget om huruvida man ska arbeta varannan helg eller inte.?

– Inom sjukvården arbetar vi natt och helger – det är så det är, säger Cecilia Helldén. Problemet är att besluten om att ändra arbetstiderna kommer från högre ort och inte fattas utifrån den enskilda arbetsplatsens behov.?

Hon menar att arbetstiderna är ett av de instrument arbetsledaren har för att nå verksamhetens mål på den enskilda arbetsplatsen.??

– Jag undrar hur många av första linjens chefer som har blivit tillfrågade och fått ha synpunkter när arbetstiderna förändras, säger hon.?

De stelbenta centrala direktiven är, enligt Cecilia Helldén, också ett hot mot den framtida rekryteringen till yrket.?

– Valmöjligheterna försvinner. Enskilda individer har olika behov när det gäller arbetstider; det finns de som gärna jobbar varannan helg men också de som inte vill det.?

Hon tycker att de orderna uppifrån hotar patientsäkerheten.?

– I stället för att krama ur den luft som eventuellt finns kvar borde tid avsättas till kompetens- och verksamhetsutveckling.?

Den »övertalighet« som kan uppstå vid vissa tidpunkter borde enligt Cecilia Helldén utnyttjas till att höja kompetensen hos de anställda och till att utveckla verksamheten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida