brist på vårdplatser

Skarp kritik från Ivo mot Helsingborgs lasarett

Skarp kritik från Ivo mot Helsingborgs lasarett

Region Skåne har inte kunnat upprätthålla patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett. Det säger Inspektionen för vård och omsorg sedan de granskat vården efter att flera allvarliga vårdskador anmälts på grund av vårdplatsbrist.

Gång på gång har Helsingborgs lasarett lovat att lösa de mångåriga problemen med överbeläggningar och brist på vårdplatser. Vårdfokus har i tidigare artiklar berättat om de omfattande problemen vid sjukhuset som inte bara ger personalen en usel arbetsmiljö utan också drabbar patienterna.

Allvarliga vårdskador

Vid flera tillfällen de senaste åren har Helsingborgs lasarett anmält allvarliga vårdskador till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. I de egna analyserna har vårdplatsbrist angetts som orsak. Därför beslutade Ivo att göra en verksamhetstillsyn där de tittade speciellt på just vårdplatsbristen.

Det har funnits ”betydande brister” i hur verksamheten vid Helsingborgs lasarett har styrt och letts, anser Ivo. Det har till exempel varit oklart vem som har rätt att skriva in patienter på specialistavdelningar.

– Trots detta har vårdgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder, säger Eva Hansson, ansvarig enhetschef på Ivo, i ett pressmeddelande.

Inte analyserat risker

Inför ombyggnaden brast Region Skåne också i att genomföra riskanalyser. Ombyggnaden har lett till färre vårdplatser – något som skulle lösas med fler vårdplatser i Landskrona och Ängelholm. Men ledningen har inte heller analyserat riskerna med att flytta patienter mellan olika sjukhus.

Förra året var medelvårdtiden 19 timmar på akutmottagningen. I år har det ökat till i snitt 23 timmar på akutmottagningen innan inläggning på vårdavdelning. Det är orimligt lång tid, anser Ivo.

– Vi bedömer sammanfattningsvis att patientsäkerheten inte alltid har gått att upprätthålla på Helsingborgs lasarett, säger Eva Hansson.

Ivo kommer att följa upp bristerna vid en ny granskning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida