»Vi måste sätta ned foten«

Medlemmarna känner sig livegna och utnyttjade när enda sättet att bli anställd är att först vikariera hela Las-tiden. Det får Maria Ahlmark, ordförande för Vårdförbundet på Gotland, höra.

Hon döljer inte sin irritation, Maria Ahlmark.

– Vi för en ständig dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om problemet med visstidsanställningar.

Men ingenting händer. Nu måste vi sätta ned foten.

Av kommunens (inget landsting finns på Gotland) cirka 500 sjuksköterskor går nära 15 procent på någon form av visstidsanställning. Det är mer regel än undantag att nya sjukskötersk-or visstidsanställs av Gotlands kommun. Ändå ska tidsbegränsad anställning utgöra ett undantag enligt lagen om anställningsskydd och det är inte någon arbetsbrist för Vårdförbundets medlemsgrupper på Gotland.

För många är enda sättet att få en tillsvidareanställning att kvala in enligt tvåårsregeln. Efter två års vikariat under en femårsperiod måste arbetsgivaren anställa. Med de nya reglerna om allmän visstidsanställning kan det bli fyra år, eftersom även den ger rätt till anställning först efter två år – och det går inte att tillgodoräkna sig tid från vikariat och vice versa (se faktaruta på sidan 19).

Som regel handlar det om korta anställningar där arbetsgivaren är sent ute med att förnya eller förlänga anställningen, vilket förstärker känslan av otrygghet. Förbundet kommer ofta i kontakt med vikarierande sjukskö­tersk­or som berättar att de inte tillåts förhandla om sin lön och att löne­utvecklingen är dålig.

– De känner sig livegna och utnyttjade. Ur ett kvalitetsperspektiv tycker jag att det är allvarligt. För att vården ska utvecklas krävs engagerade medarbetare, vilket du knappast får om de ständigt tvingas stå där med mössan i hand, säger Maria Ahlmark.

Men olagligt är det inte. Bara dumt, anser hon. I stället för att se till att kunniga medarbetare inte försvinner till fastlandet försvarar kommunen sig mot att få dem på halsen.

Inom kort hoppas Maria Ahlmark att den överläggning om visstidsanställningar som Vårdförbundet har begärt med arbetsgivaren ska bli av. Under strejken i våras sköts den på framtiden.

? Framför allt vill vi diskutera situa­tionen för alla de undersköterskor som på frivillig väg väljer att vidareutbilda sig till sjuksköterskor. Det är inte rimligt att de ska behöva vara visstidsanställda i minst två år innan de kan få tillbaka sin anställningstrygghet igen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida