TCO: Brott mot EU-direktiven

3 oktober 2008

Inom EU finns det direktiv (1999/70/EG) som skyddar anställda från att ha flera på varandra följande visstidsanställningar. Sveriges nya regler strider mot direktivet, anser TCO, den fackliga paraplyorganisation där Vårdförbundet ingår. Sommaren 2007 anmälde TCO därför Sverige till EU-kommissionen. Den har ännu inte tagit ställning, men resultatet kan bli att Sverige dras inför EG-domstolen.

Ett sätt att komma förbi missbruket är enligt TCO att införa ett tak så att anställningen automatiskt övergår i tillsvidareanställning efter max tre års sammanlagd visstidsanställning, oavsett av vilken typ.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida