Långa arbetspass en fara för hälsan

Mer än elva timmars arbete i taget ökar risken för psykiska problem och risken att dö i hjärt- kärlsjukdom.

Nu kommer ännu en forskningsrapport som visar på sambanden mellan obekväma arbetstider och ohälsa. Denna gång är det Statens arbetsmiljöinstitut i Norge som presenterar en systematisk litteraturgenomgång av det senast inom forskningen.

Den norska sjukskötersketidningen Sykepleien har sammanfattat de viktigaste resultaten:

  • Sömnstörningar är den vanligaste konsekvensen av förändrad dygnsrytm och är den faktor som har störst betydelse för de problem skiftarbete för med sig. Tidig start på morgonskiftet och långa arbetsveckor ökar risken.
  • Långa arbetsdagar och skiftarbete, särskilt nattetid, gör att vi fungerar sämre och ökar risken för felhandlingar.
  • Bevisen har stärkts för att både långa arbetsdagar och roterande skift ökar risken för skador och olyckor i arbetslivet.
  • Bevisen för att långa arbetspass och nattarbete har negativa effekter på psyket har stärkts och färska studier tyder på att risken ökar om arbetsveckorna ofta blir långa.
  • Att långa arbetspass, skift- och nattarbete ökar risken för hjärt-kärlsjukdom är väl känt, liksom att skift- och nattarbete ökar risken för diabetes. Ny forskning tyder också på att långa arbetspass ökar risken att dö i hjärt- kärlsjukdomar.
  • De flesta studier av nattarbete och bröstcancer visar att nattarbete medför en ökad risk. Nya studier visar en ökad risk bland kvinnor som i många år arbetat skift där många nätter ingått.

Sykepleien konstaterar att i en undersökning bland den norska sjuksköterskeföreningens, NSF:s, medlemmar svarade 22 procent att de arbetade dubbla skift och 28 procent att de arbetade treskift.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida