Tjejer berättar om sin ångest på nätet

I olika diskussionsforum på Internet berättar tjejer för varandra om hur skärandet lindrar ångesten, och om besvikelse över att inte få den hjälp de vill ha

29 februari 2008

Sedan början av 2000-talet finns olika mötesplatser på Internet där ungdomar som skadar sig själva diskuterar med varandra. Etnologen Anna Johansson, på institutionen för kultur och media vid Umeå universitet, har under ett års tid varit inne på tre sådana mötesplatser.

Hon skriver en doktorsavhandling med arbetsnamnet Att göra sig illa – självskadeberättelser på Internet och tycker att diskussionerna har ändrat karaktär de senaste åren.

– De forum jag har varit inne på har blivit bättre på att moderera diskussionerna. Tidigare var det vanligare att ungdomar hetsade varandra till att skära sig. Det är mer kontrollerat, med snällare tongångar i dag.

Anna Johansson har också gjort intervjuer över nätet med tjejer som skär sig. Få av dem hon har fått kontakt med är killar, vilket hon inte ser som ett tecken på att inte de också mår dåligt – utan på att deras uttryck ser annorlunda ut. Frågorna till tjejerna har handlat om vad som har gjort att de har börjat skära sig och varför de skriver om det på nätet. Svaren visar att skärandet nästan alltid handlar om att få kontroll över en negativ känsla.

– Ett sätt att lindra ångesten är att kommunicera att de mår dåligt. De vill att någon ska se och bry sig, och skriver om det på nätet för att få respons.

För några år sedan var självskadande vanligare bland tjejer som tog avstånd från gällande »lyckoideal«. I dag tycker Anna Johansson att det är svårare att definiera dem som en grupp.

– Självskadandet tycks vara spritt bland alla kretsar och verkar ha olika betydelser och funktioner för olika människor, men att beteendet är vanligare bland tjejer betyder ju någonting. Tjejer gestaltar ofta missnöje via sina kroppar.

I intervjuerna ger de ibland uttryck för att de känner sig övergivna av vuxenvärlden.
– Men samtidigt som de anklagar vuxenvärlden för att inte se, så vill de inte ha med vuxna att göra. De säger att de vill få hjälp och att de känner sig förnekade hjälp, samtidigt som de vill protestera mot familjen, stora institutioner och hela samhället, säger Anna Johansson.

Deras erfarenheter av vården diskuteras mycket på nätet. Många är kritiska och anser inte att de får den hjälp de behöver. För att få det tar de till drastiska metoder som att skära sig ännu djupare.

När Anna Johansson har analyserat tjejernas diskussioner finner hon att beskrivningarna av kroppen inrymmer mycket symbolik. Det finns tendenser att romantisera blödandet. Att skära sig blir en slags rituell handling som påminner om åderlåtning. Renande och samtidigt ett sätt att tydligt visa, både för sig själv och andra, hur man mår.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida