Medlemmar kände sig inte välkomna

Vårdförbundets kongress var enligt handlingar på hemsidan inte öppen för alla. Det visade sig dock vara en miss i texten. Men lokalen var så liten att alla ändå inte fick plats.

När den bantade kongressen skulle öppna på Norra Latin i centrala Stockholm fick varken journalister eller medlemmar tillträde till lokalen. På förbundets hemsida förklarades att den endast var öppen för kongressombud och gäster.

Tom Idar Benkow, suppleant i Stockholmsavdelningen som var på plats för att lyssna, var kritisk. Med bara ett pennstreck hade en viktig demokratisk tradition strukits, framförde han.

Men det handlade om en miss i skrivningarna, förklarade ordföranden, Anna-Karin Eklund. Kongressen är öppen för alla. Dock fanns inte utrymme nog i de lokaler som hastigt hade skaffats fram i centrala Stockholm när kongressen kortades och flyttades på grund av konflikten. Journalister och medlemmar hänvisades till att följa mötet via videolänk i ett angränsande rum.

När den ajournerade kongressen återupptas den 26 till 27 november fattades beslut om att lokalen även ska rymma medlemmar som vill närvara.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida