»Medlemmarna vill ha ett livfullt förbund«

— Jag har naturligtvis förväntningar på vad som ska hända på kongressen, men samtidigt känner jag mig lite nollställd — det är ju min första kongress.

1 februari 2008

Inger Johansson är fackligt förtroendevald på heltid på Örnsköldsviks sjukhus sedan 2006, men har inte varit på någon kongress tidigare.
– Det jag intresserar mig särskilt för är arbetsmiljön. Det var den frågan som främst gjorde att jag engagerade mig fackligt från början.
Inger Johansson hoppas att kongressen ska ge konkreta resultat, inte bara när det gäller arbetsmiljöfrågorna utan också i lönefrågor och det som hon kallar att orka jobba ett helt arbetsliv. Arbetstidsfrågan är viktig, men lönen är viktigare.

– Medlemmarna efterlyser ett livfullt fackförbund, och jag hoppas att kongressen fattar beslut som svarar mot deras förväntningar.
Hon tycker att samverkan med arbetsgivarna fungerar hyggligt på hemmaplan. Men också att samarbetet ställer krav på medlemmarna:
– De måste vara aktiva och ställa krav. Det försöker jag inspirera dem till.
Men då måste medlemmarna få stöd från Vårdförbundet och dess förtroendevalda.
– Det är viktigt med en dialog och återkoppling för att skapa delaktighet och för att medlemmarna ska tro att saker och ting går att förändra.

Inger Johansson tycker att det historiska perspektivet är dåligt hos de unga i dag. Också där hoppas hon att kongressen ska ge henne något att förmedla vidare:
– Vi har kollektivt förändrat vår arbetssituation. Ensam är inte stark, och jag hoppas att jag kommer att känna av vår gemensamma styrka på kongressen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida