Nytt avtal dröjer

Vårdförbundets mål att ett nytt avtal med skl skulle vara klart före årsskiftet uppnåddes inte. Nu gör lärarnas strandade förhandlingar att ett avtal lär dröja.

1 februari 2008

Fredagen före jul träffade Läkarförbundet och skl, arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, ett treårigt avtal. En viktig del av avtalet var att man blev överens om att rekommendera lokala arbetstidsavtal.
I avtalet avsattes dessutom en särskild pott på 0,5 procent för att stimulera sådana avtal. Samtidigt finns det en »stupstock« som innebär en central reglering om man inte kan nå ett lokalt arbetstidsavtal.

Också för Vårdförbundet är lokala avtal om arbetstiderna ett viktigt krav. Förhoppningen inom förbundet är att Läkarförbundets avtal ska tjäna som riktmärke för det egna avtalet.
I övrigt innebär läkarnas avtal ett garanterat utfall på 3,0 procent för 2008 och 2009.

Strax därpå strandade de båda lärarförbunden, Lärarförbundet inom TCO och Lärarnas riksförbund inom Saco, och SKL sina förhandlingar. Medlare tillsattes i början av januari. Det är LO:s förre ordförande Stig Malm och förre chefsförhandlaren på SKL, Ulf Perbeck.
Så länge medlingen pågår lär Vårdförbundets och SKL:s förhandlingar gå på sparlåga. Målet är dock att ett avtal ska vara klart innan det gamla går ut den 31 mars.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida