»Det kan leda till bättre vårdmöten«

Förutsättningarna för patienten att själv delta i vården ökar rejält med kommande lagändringar och den nationella it-strategin, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Med en samordnad journalföring och möjligheter för patienten att själv läsa sin journal på nätet kan både patienten och personalen förbereda sig innan de möts öga mot öga, vilket höjer kvaliteten på vårdmötet. Det är en av de stora fördelarna som Anna-Karin Eklund ser med den utveckling av patientjournalerna som nu är på gång.

Att det personliga mötet mellan patienten och vårdpersonalen skulle försvinna på grund av ökad kommunikation via datorer tror hon inte ett ögonblick på.

? För att göra bra bedömningar och åstadkomma goda resultat av vårdmötet kommer det att finnas ett fortsatt behov av fysiska möten.

Vårdförbundet har länge kritiserat vården för att ägna sig mer åt den egna organisationen än åt dem den är till för.

? Den nya lagstiftningen och it-strategin underlättar ett paradigmskifte där vi i stället sätter patienten och vårdprocessen i fokus.

Inledningsvis tror hon att många av förbundets medlemmar kommer att uppleva det som jobbigt, eftersom de är vana vid att arbeta på ett visst sätt.

– Men ska vi kunna leva upp till kraven på en god vård måste vi ändra vårt förhållningssätt utifrån att det är patienten som är huvudpersonen, säger Anna-Karin Eklund.

Hon tror inte att förändringarna kommer att ske automatiskt med den nya lagen. Det krävs också att it-systemen stödjer ett sådant tänkande och att de upplevs som enkla, effektiva och värdefulla av dem som ska använda sig av dem.

? Vi har ganska mycket erfarenhet av hur arbetsgivarna ganska hastigt har infört nya it-system utan att först ha testat dem ordentligt. Såväl Vårdförbundet som enskilda medlemmar måste se till att personalen ? och patienterna ? blir delaktiga i utvecklandet och införandet av nya system.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida