Allvarliga risker kvar i systemet för dosmediciner

Allvarliga risker kvar i systemet för dosmediciner
Dosverksamhet innebär att läkemedel distribueras färdigförpackade i dospåsar som ett dagligt stöd för de patienter som behöver hjälp att medicinera på rätt sätt. Arkivbild: Apoteket

Trots förbättringar är doshanteringen fortfarande inte patientsäker, visar granskning.

Fel mediciner, uteblivna leveranser och läkemedel som kommer för sent. Gång på gång har det visat sig finnas stora brister i hanteringen av dosmediciner sedan marknaden för dostjänster avreglerades.

Masar larmade

Efter larm bland annat från flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor inledde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en granskning i höstas.

Nu konstaterar Ivo att trots förbättringar så är hanteringen fortfarande inte patientsäker. Varken leverantörer eller enskilda landsting/regioner har i dag fullt ut möjlighet att undanröja riskerna, skriver Ivo i ett pressmeddelande.

Riskerna finns i IT-systemen

– Det finns kvarstående potentiellt allvarliga patientsäkerhetsrisker som huvudsakligen är relaterade till nationella IT-system. Varken dosleverantörer eller enskilda landsting/regioner förfogar över de åtgärder som kan behöva vidtas i systemen för att undanröja dessa risker, säger avdelningschef Gunnar Moa på Ivo.

Granskning av IT-systemen ligger inte inom IVO:s tillsynsområde. Myndighetens generaldirektör kommer därför att informera Socialdepartementet.

Fakta

  • Marknaden för dosverksamheten omreglerades i april 2013.
  • Nya aktörer på en ny marknad uppkom, och flera landsting/regioner valde att upphandla dostjänster hos nyetablerade utförare.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida