Arbetskläder

Arbetsmiljöverket säger nej till nya regler om arbetsskor

Arbetsmiljöverket säger nej till nya regler om arbetsskor
Ett arbetspass innebär oftast tusentals steg på hårda sjukhusgolv. Foto: Getty images.

Arbetsmiljöverket föreslår inte några förändringar av regelverket kring arbetsskor. Ändamålsenliga skor anses endast reducera risken för belastningsbesvär, inte eliminera dem. Fler faktorer i arbetsmiljön påverkar, enligt myndighetens rapport som kom på måndagen.

I Vårdfokus aktuella kartläggning framkommer att inga regioner och endast ett fåtal kommuner och privata aktörer i dag erbjuder skor i sitt utbud av arbetskläder. Kumla, Tranås, Göteborgs stad och Praktikertjänst hör till de få undantagen.

Men både Vårdförbundet och Kommunal har beslutat att verka för fria arbetsskor för medlemmarna, vilket lett till att frågan hamnat på den politiska dagordningen.

I juni i år fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att redogöra för hur belastningsskador eller belastningsbesvär i rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket i jobbet kan förebyggas genom användandet av rätt utrustning, däribland ändamålsenliga skor. Myndigheten ålades också att se över om rekommendationerna bör förtydligas eller justeras. Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken var ett av argumenten för en sådan översyn.

Förordar kollektiva åtgärder

På måndagen publicerades Arbetsmiljöverkets återrapportering till regeringen. Myndigheten föreslår ingen förändring av regelverken, och inte heller någon fördjupad analys i ämnet.

Måste vara obligatoriska att använda

Detta gäller i dagsläget för att arbetsskor inte ska förmånsbeskattas, något som anses ofördelaktigt för den enskilda medarbetaren:

Skorna ska tillhandahållas av arbetsgivaren för att användas i tjänsten.

De ska vara obligatoriska att använda i arbetet.

De måste tydligt särskilja sig från privata plagg så att de inte kan nyttjas på fritiden, till exempel genom att arbetsgivarens logotyp syns tydligt.

Skorna ska vara anpassade för tjänsten och vara enhetliga för en viss personalkategori eller ha någon annan "särskild egenskap".

Skyddsskor försedda med exempelvis stålhätta förmånsbeskattas inte.

Arbetsmiljöverket utreder på uppdrag av regeringen huruvida arbetsskor som förebygger förslitningsskador kan kategoriseras och därmed undantas från förmånsbeskattning på liknande sätt som skyddsskor. Uppdraget redovisas 3 oktober 2022.

Källa: Skatteverket

Rapporten utgår ifrån arbetsmiljölagen och EU:s direktiv om personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen. I den senare förordas ”kollektiva” och ”organisatoriska” åtgärder före individuella, vilket arbetsskor är ett exempel på.

Utifrån rådande kunskapsläge anses det inte heller klarlagt att ändamålsenliga arbetsskor ensamt förhindrar belastningsbesvär i rygg, höfter och knän. I stället är det en kombination av faktorer i arbetsmiljön, till exempel lokalernas utformning och golvets hårdhet samt hur länge man står och går, som avgör riskerna.

”I det vetenskapliga underlag som Arbetsmiljöverket analyserat finns det i dagsläget otillräckligt stöd för att skor med dämpande egenskaper kan eliminera risker som leder till belastningsskador, utan endast reducera sådana risker”, skriver myndigheten i sin rapport.

Trots det tycks fackliga krav på fria arbetsskor vara fortsatt motiverade:

”Detta hindrar inte att lämpligt utformade arbetsskor används som en del i åtgärdsarbetet för att förebygga risk för belastningsbesvär för de personer som står eller går mycket i sitt arbete. Detta hindrar heller inte att arbetsmarknadens parter sluter överenskommelser om att arbetstagare i sitt arbete ska tillhandahållas lämpligt utformade arbetsskor”, står det i rapporten.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida