Barnmorskekrisen

Extra månadslön ska locka barnmorskorna att stanna

Extra månadslön ska locka barnmorskorna att stanna
Både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har sett många barnmorskor försvinna det senaste året. Foto: Per Bengtsson

Löften om höjda löner, bonus och förändrad arbetstidsmodell. Det lockas nu barnmorskor med på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm – om de stannar kvar. "Det är för lite och för sent", säger Jeanette Vinberg, förtroendevald för Vårdförbundet på Danderyds förlossning.

Förlossningskrisen i Region Stockholm fortsätter. I slutet av förra veckan landade ett erbjudande till barnmorskor inom förlossning och eftervård på Danderyds sjukhus, som drabbats av kännbara uppsägningar, och på Södersjukhuset som länge dragits med stora arbetsmiljöproblem. Villkoren gäller anställda som arbetar inom den så kallade 24/7-verksamheten, det vill säga avdelningar som bemannas dygnet runt alla dagar i veckan. På Danderyds sjukhus berörs cirka 160 barnmorskor.

Det så kallade åtgärdsprogrammet innehåller fyra delar.

Arbetsgivaren ger ”kvarstannandebonus” på en månadslön, som betalas ut i januari 2023, till den som inte säger upp sig innan årsskiftet. Kravet är att man har en månadsanställning som startat senast 15 februari i år.

– Kvinnokliniken har för närvarande en låg grundbemanning inom barnmorskegruppen inom obstetriken på grund av vakanser och annan frånvaro, bland annat föräldraledighet. Med anledning av det erbjuds kvarstannandebonus för att stabilisera bemanningen och att vi ska kunna behålla våra barnmorskor under 2022, skriver Maria Persson, verksamhetschef på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus i ett mejl till Vårdfokus.

Ytterligare pengar finns att tjäna för den som lyckas rekrytera en kollega från en annan region. Enligt uppgifter till Vårdfokus är summan 25 000 kronor för en barnmorska med minst tre års erfarenhet och 15 000 kronor för en med kortare karriär.

– Det är egentligen inget nytt för Danderyds sjukhus, utan mer att se som en påminnelse. Den gäller endast vid rekrytering från andra regioner för att det inte ska leda till personalflykt inom region Stockholm, skriver Maria Persson.

Vill belöna de erfarna

Arbetsgivaren skjuter också till extra resurser i löneöversynen 2022 för att höja lönen för erfarna och särskilt yrkesskickliga barnmorskor.

– Det som premieras är kompetens som man upparbetar med åren. Vi kan inte uttala oss om några siffror eller summor i nuläget. Se det som en viljeinriktning, skriver Maria Persson.

Jeanette Vinberg, förtroendevald för Vårdförbundet på Danderyds förlossning. Foto: Privat.

Dessutom ska en förbättring inom ramen för befintlig arbetstidsmodell införas på prov. Det ger en arbetstidsförkortning med fyra timmar för de som jobbar frivilligt varannan helg. Veckoarbetstiden blir då 34 timmar och 20 minuter, villkor som redan gäller på vissa akutmottagningar i regionen.

Jeanette Vinberg, förtroendevald på förlossningen vid Danderyds sjukhus, säger att reaktionerna på arbetsgivarens åtgärdspaket varit blandade.

– För lite och för sent är väl den generella åsikten. Jag har inte hört någon som jublat.

Hon och kollegorna jobbar i dag fem helgpass på fem veckor. För de flesta innebär det två av fem helger. Att jobba fler lördagar och söndagar och något färre vardagar tror hon inte gynnar återhämtningen, då många vill ha mer tid för familj och vänner, inte mindre.

”Skjuter problemen på framtiden”

Kvarstannandebonusen är hon mer positiv till, men tror inte att den övertygar någon som funderar på att säga upp sig att ändra sitt beslut.

– Nej, det är att skjuta problemet på framtiden. Det är inte i första hand pengar utan arbetsmiljön som gör att barnmorskor väljer att stanna kvar. De som satsar gör det av andra anledningar.

Region Stockholms åtgärdsplan

1. Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna.

2. Arbetsplatsrotation som möjliggör att medarbetarna får variation i arbetet samt att medarbetare får använda hela sin kompetens inom graviditet, förlossning och eftervård. 

3. Öka läkartätheten inom de områden där läkarens kompetens behövs som till exempel på akutmottagning. 

4. En omvärldsanalys i syfte att utveckla förlossningsvården. Rapporten ska bland annat leverera en beskrivning av framgångsrika organisationsmodeller samt en genomgång av relevanta kvalitetsmått för förlossningsvården.

5. Tydliga kompetens- och karriärmodeller som synliggör karriärsteg, möjliggör schemaläggning efter kompetensmix och kan ligga till grund för kompetensutveckling.

6. Handledning och mentorskap som underlättar övergången från studier till arbetsliv.

7. Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom förlossningsvården.

8. Uppgiftsväxling där vårdnära servicepersonal vid behov avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering.

Att rekryteringsbonusen redan existerar är en nyhet för Jeanette Vinberg.

– Jag har inte hört talas om den förut och då är jag ändå fackligt förtroendevald och sitter med i samverkan. Självklart ska vi vara ambassadörer för vår arbetsplats, men det är attraktiva villkor och en god arbetsmiljö som ska locka kollegor, inte en rekryteringsbonus. Där har arbetsgivaren ett stort jobb kvar att göra.

Hon välkomnar en översyn av lönestrukturen för barnmorskor, men poängterar att det redan finns en viljeinriktning att satsa på särskilt yrkesskickliga i HÖK-19, som i och för sig nyligen sades upp. Enligt Jeanette Vinberg finns goda exempel på särskilt yrkesskickliga som har en rättvisande lön.

– Ett problem är dels att vår yrkeserfarenhet som sjuksköterskor inte värderas när vi utbildat oss till barnmorskor, dels att löneutvecklingen för barnmorskor är väldigt dålig.

Svårt att leva upp till bonus

Även på Södersjukhuset finns betänkligheter kring åtgärdspaketet.

– Det här förslaget handlar i huvudsak om att behålla redan anställda. Det man kan sakna är insatser för att rekrytera. Det fattas i dag 30 barnmorskor på SÖS, säger Charlotta Dickman, förtroendevald för Vårdförbundet.

Charlotta Dickman, förtroendevald för Vårdförbundet på Södersjukhuset. Foto: Privat.

Rekryteringsbonusen bedömer hon som svår att leva upp till.

– Utbetalningen sker när den rekryterade medarbetaren har stannat i ett år, och den som rekryteras får inte ha haft en anställning på SÖS de senaste sex månaderna. Det innebär att en sjuksköterska som är tjänstledig för vidareutbildning till barnmorska och kanske hoppat in på helgerna inte räknas som en rekrytering.

Kvarstannandebonusen ser hon som en engångshändelse med syfte att skapa ”lugn och ro just nu”.

Är det rätt sätt att locka personal?

– Nej, det tycker jag inte. Det ska finnas arbetsvillkor som är attraktiva och en bra lönestruktur, säger Charlotta Dickman.

Därför välkomnar också hon löftet om mer pengar till erfarna barnmorskor i löneöversynen.

– SÖS är varken bäst eller sämst i klassen när det gäller lönespridning. Men det vi kan se är att de som fått påslag i lönerevisionen med hänsyn till särskild yrkesskicklighet i hög grad jobbar kvar. Det är helt klart positivt för kvarstannandet. Jag vet inte om de tar i från tårna eller från naveln, men för att locka barnmorskor överhuvudtaget måste lönestrukturen åtgärdas ordentligt.

Vårdfokus har sökt HR-ansvarig på Södersjukhuset.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida