Krislägesavtal

Krislägesavtalet på väg bort i flera regioner

Krislägesavtalet på väg bort i flera regioner

Den tuffa andra vågen fick sju regioner att aktivera krislägesavtalet. Men smittspridningen har minskat snabbt på sista tiden och nu är avtalet på väg att inaktiveras i tre regioner utan att ha använts.

Sju regioner aktiverade krislägesavtalet under den andra vågen i coronapandemin. Det innebär bland annat att personal kan jobba fler timmar per vecka, men mot en högre ersättning (se faktaruta).

Den 11 januari aktiverades avtalet för intensivvården vid Länssjukhuset i Kalmar. Vid tillfället vårdades totalt tio covidpatienter på iva och det befarades att antalet skulle öka snabbt.

— Innan vi hann börja tillämpa avtalet hade läget förändrats, och vi har nu i flera dagar legat stabilt på en lägre nivå. Det gör att vi inte behöver anvisa personal till iva och då ska avtalet inaktiveras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

På onsdagen vårdades fem covid-patienter på intensivvårdsavdelning, varav tre på länssjukhuset i Kalmar. Skulle situationen förvärras kan regionen komma att återigen vända sig till Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att begära att krislägesavtalet aktiveras.

Inaktiveras inom kort

Läget är detsamma i Region Gävleborg. När Vårdfokus besökte Hudiksvalls sjukhus innan jul var det dubbelt så många covidpatienter inlagda jämfört med under våren 2020. Krislägesavtalet aktiverades, men ungefär samtidigt kom vändningen.

”Vår belastning har minskat betydligt sedan tiden då avtalet aktiverades, så diskussioner om inaktivering förs”, skriver Region Gävleborg i ett mejl till Vårdfokus.

Fakta om krislägesavtalet

 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

 

Följande parter har undertecknat det nationella avtalet för krissituationer: 

 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Akademikeralliansen
 • Brandmännens Riksförbund

Läkarförbundet samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd är positiva till ett nationellt krislägesavtal, men där återstår vissa frågor att hantera och de bereder frågan i sina beslutande församlingar och fattar beslut efter sommaren. Vårdförbundet har valt att inte underteckna överenskommelsen om ett nationellt krislägesavtal.

Källa: SKL

I Västra Götaland har ingen anvisats på krislägesavtalet sedan det aktiverades.

”Västra Götalandsregionen har beslutat att begära att inaktivera krislägesavtalet den 25 januari och har vänt sig till SKR med en sådan begäran. Beslut väntas tas av SKR i dag fredag,” svarar regionen via mejl.

Fortfarande många sjuksköterskor anvisade

På andra håll i landet är läget mer allvarligt. I Region Jönköping ökade antalet covidpatienter snabbt under december. Först i början av januari aktiverades krislägesavtalet, som 740 medarbetare för tillfället är anvisade på. Men även här innebär en minskad smittspridning att en viss lättnad för personalen är på gång.

”Vi kan i dag inte se när vi skulle kunna inaktivera avtalet då trycket fortfarande är högt. Vi förbereder anvisning för ytterligare en period, men med färre medarbetare”, skriver HR-direktör Patrick Nzamba till Vårdfokus.

I Stockholm är just nu 175 sjuksköterskor och 100 undersköterskor anvisade på krislägesavtalet.

I Region Skåne är i dagsläget 56 personer anvisade på krislägesavtalet, varav 30 sjuksköterskor och 26 undersköterskor. Vårdfokus har tidigare berättat att avtalet används på iva i Malmö och mava i Lund, och att det är delade känslor bland personalen kring de utökade arbetstiderna.

I Region Uppsala började 45 sjuksköterskor, på fyra intensivvårdsavdelningar på Akademiska sjukhuset, att arbeta under krislägesavtalet i början av januari. Men hur läget är nu är oklart, regionen har inte svarat på Vårdfokus mejlenkät.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida