Nurse practitioners roll omtvistad

Nurse practitioners roll omtvistad
Läkare och nurse practitioners i USA har olika uppfattningar om sina roller i primärvården, visar en intervjustudie. Arkivbild: Colourbox

Nurse practitioners är ett sätt att komma åt bristen på läkare som är ett stort problem i USA. Men en ny studie visar att deras roll är omtvistad. Läkarna och nurse practitioners själva har olika uppfattningar om vad de ska tillåtas göra.

Liksom många andra länder står USA inför en stor brist på personal inom vården. Bristen på primärvårdsläkare har gjort att ansvariga myndigheter rekommenderat att öka antalet nurse practitioners och utöka deras befogenheter.

År 2010 gick IOM, Institute of Medicine, ut med en rekommendation om att nurse practitioners måste tillåtas att fullt ut få utföra det arbete som de faktiskt är utbildade och tränade för. Det innebär bland annat att kunna remittera patienter till sjukhus, att leda medicinska team och sjukhem och att deras lön ska vara i nivå med läkarnas när de utför samma slags arbete.

Läkarna vill inte ha lika lön

Men i en omfattande undersökning bland verksamma läkare och nurse practitioners visar det sig nu att läkarna inte alls håller med om vad nurse practitioners ska tillåtas göra – eller att de ska få betalt i nivå med läkarnas löner.

Nästan alla nurse practitioners och tre fjärdedelar av läkarna höll med om att de ska kunna arbeta med det som de är utbildade och tränade för. Men när forskarna vid Massachusetts universitet sedan frågade om detaljer visade det sig att synen på deras roll skilde sig stort.

Stora skillnader

  • 82 procent av alla nurse practitioners ansåg att de ska kunna leda arbetet vid sjukhem men bara 17 procent av läkarna höll med.
  • 64 procent av nurse practitioners ansåg att de ska ha lika betalt för samma arbete mot bara 4 procent av läkarna.

Synen på vad en nurse practitioner egentligen gör skilde sig också åt. Vid kliniker där både läkare och nurse practitioners arbetar beskrev 60 procent av nurse practitioners att de vårdar multisjuka patienter, men bara 23 procent av läkarna vid klinikerna ansåg att de gör sådant arbete.

En tredjedel av läkarna ansåg också att en ökning av antalet nurse practitioners kan ha negativ effekt på både patientsäkerheten och effektiviteten.

Resultaten förvånar

” Eftersom de här båda yrkesgrupperna har arbetat tillsammans länge trodde vi att deras syn på nurse practitioners roll skulle vara mer samstämmig. Vår undersökning visar att det finns vitt skilda åsikter i viktiga frågor, något som man måste komma tillrätta med för att teamarbetet ska fungera”, säger Karen Donelan, forskare vid Massachusetts General Hospital som lett undersökningen.

Studien har publicerats i det senaste numret av New England Journal of Medicine.

Nurse practitioner

  • I USA är nurse practitioners relativt vanligt. De har längre utbildning och fler befogenheter än vanliga sjuksköterskor.
  • Även i Sverige finns en diskussion om behovet av så kallade avancerade specialistsjuksköterskor. Bland annat finns en utbildning med inriktning mot kirurgi i Linköping.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida