covid-19

Skärpt fokus på vaccinering när restriktionerna hävs

Skärpt fokus på vaccinering när restriktionerna hävs
Arbetet med att få fler att vaccinera sig stegras nu när restriktionerna hävts. I bakgrunden ligger ökande dödsfall på äldreboenden och en ny studie som visar att antikroppsnivåerna sjunker med tiden.

I dag hävs nästan alla restriktioner. Samtidigt ökar oron för samhällets sköra när dödstalen återigen stiger på flera äldreboenden. Därför ska nu alla över 80 år erbjudas en tredje vaccindos - och ansträngningarna att få fler vårdpersonal att ta sprutan intensifieras.

En ny delstudie ur Communitystudien på Danderyds sjukhus visar att de nyuppbyggda antikroppsnivåerna sjunker ju längre tiden går efter vaccineringen. Tre månader efter den andra Pfizerdosen är halterna av antikroppar hälften av vad de var strax efter vaccineringen. Sju månader efter dos två återstår bara 15 procent av antikropparna. De som vaccinerats med Astra Zeneca har ännu lägre nivåer. Efter tre månader har de bara en femtedel av de Pfizervaccinerades antikroppsnivåer.

Kroppens skydd mot sjukdom består dock av fler delar än antikropparna: T-celler som hittar och dödar infekterade celler, och minnesceller som vaknar till och producerar nya antikroppar när immunförsvaret stöter på viruset igen. Därmed behöver inte personer utanför riskgrupperna i dagsläget oroa sig för de minskade antikroppshalterna. De som haft covid-19 innan de vaccinerades kan känna sig ännu lugnare. Hos dem ligger nivåerna högre och sjunker långsammare än för dem som inte haft sjukdomen.

Antikroppsnivåerna avtar med tiden

Antikropparna som uppstått vid vaccination mot covid-19 blir successivt färre, visar nya resultat från svenska Communitystudien:

Pfizer Biontech: Hälften av antikropparna är kvar efter tre månader. Bara 15 procent kvar efter sju månader.

Astra Zeneca: En femtedel av Pfizers mängd antikroppar är kvar efter tre månader. Eftersom den andra dosen av astravaccinet delades ut senare än Pfizers vet forskarna inte hur det ser ut efter längre tid.

Moderna: För få studiedeltagare har vaccinerats med Modernas vaccin för att det ska kunna visa ett resultat i studien.

I Communitystudien ingår drygt 2 000 vårdanställda på Danderyds sjukhus. Bara 464 av dem är med i denna delstudie. Men flera studier från andra länder, bland annat Israel och England, visar på samma mönster.

Nästa steg i studien är att analysera T-cellersminnet efter vaccination och att fortsätta göra provtagningar var fjärde månad för att se hur immunförsvaret förändras över tid efter vaccinationen. Man ska också undersöka om asymtomatiska infektioner efter vaccination är smittsamma.

Sedan våren 2020 pågår Communitystudien vid Danderyds sjukhus. Huvudsyftet är att studera immunitet efter covid-19 och vaccination. Våren 2020 samlades prover in från 2 149 medarbetare, där cirka 19 procent visades ha antikroppar efter infektion med Sars-CoV-2. Studiedeltagarna och deras immunsvar har sedan följts upp var fjärde månad. Drygt 90 procent av deltagarna är nu vaccinerade.

Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.

Här kan du läsa mer om studien.

− Det starka immunsvaret efter infektion och vaccin ses redan efter en dos vaccin. Individer som har haft covid-19 behöver därför inte en påfyllnadsdos, i alla fall inte inom kort, säger Sebastian Havervall, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och doktorand i projektet vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Men för riskgruppspersoner kan det vara livsviktigt att ha många antikroppar. En hög halt av antikroppar kan skydda helt mot sjukdom, och för en del personer kan det räcka med en lätt infektion för att drabbas av förödande konsekvenser. På flera håll i landet har dödstalen i covid-19 på äldreboenden ökat igen.

Socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson håller en digital pressträff om vaccineringen mot covid-19. Foto Henrik Montgomery / TT

Äldre erbjuds en tredje dos

För att skydda samhällets sköra är framför allt två åtgärder viktiga: Att förstärka immunförsvaret hos riskgrupperna med en tredje dos vaccin, och att se till att de som kommer i kontakt med dessa personer är vaccinerade och friska.

Det var budskapet under regeringens och Folkhälsomyndighetens pressträff under tisdagen. Då meddelade socialminister Lena Hallengren att personer som bor på äldreboenden, har hemtjänst eller hemsjukvård eller är minst 80 år erbjuds en tredje dos vaccin. Sedan tidigare har personer med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjudits en tredje dos.

Vårdpersonal kan vaccineras på arbetstid

Hon underströk också vikten av att närstående och vård- och omsorgspersonal är vaccinerade. De flesta i vården är dubbelvaccinerade. Men fler behöver ta sprutan. I veckan kommer därför Folkhälsomyndigheten att kontakta landets regioner och kommuner för att göra arbetet med vaccinationen av vård- och omsorgspersonal mer aktivt.

Lena Hallengren föreslår att både fast anställda och vikarier får vaccinera sig på arbetstid, vilket även SKR:s Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård, uppmanar arbetsgivarna att göra i ett pressmeddelande.

– Det kan också finnas möjligheter till omplacering av den som inte vill vaccinera sig, efter en bedömning i varje enskilt fall, sa Lena Hallengren under pressträffen.

Få omplacerar ovaccinerad personal

Men än så länge är det få regioner som omplacerat ovaccinerad personal, enligt en enkätundersökning som Läkartidningen gjort. Två regioner svarade att de har krav på vaccinering i vissa verksamheter: Västmanland och Östergötland.

I Östergötland handlar det om verksamheter med särskilt sköra patienter, som organtransplanterade personer eller prematura barn. HR-direktören Zilla Jonsson säger till Läkartidningen att det inte är något nytt, det är samma krav som för vissa andra samhällsfarliga sjukdomar:

– Där har vi sedan flera år tillbaka ett arbete tillsammans med smittskydd kring vissa extra sköra patienter där vi behöver säkra att om man ska jobba där måste man också ha ett fullgott vaccinationsskydd.

Två regioner har tydliga krav på vaccinering

Läkartidningen frågade regionerna:

  • Om de ställer krav på att vårdpersonal ska vara vaccinerad i någon del av verksamheten
  • Om sådana åtgärder planeras eller diskuteras
  • Om vårdpersonal omplacerats för att de inte varit vaccinerade.

19 av 21 regioner svarade. De flesta svarade nej på alla frågor, med reservation för att personal skulle kunna ha omplacerats utan regionledningens vetskap. Bara två regioner sa att de har krav på vaccinering i vissa verksamheter: Västmanland och Östergötland.

Källa: Läkartidningen

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida