Granskning

SKR: Fler platser behövs i öppenvård

SKR: Fler platser behövs i öppenvård
Emma Spak är chef för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Foto: SKR

I omställningen från mycket sjukhusvård till mer nära vård, måste även studenternas vfu-platser vara en del. Fler behövs i öppenvården, menar Emma Spak, chef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Varför har regioner och kommuner svårt att tillhandahålla tillräckligt med vfu-platser?
— Det är en utmaning att utöka vfu-platserna i landet, och det kan också vara svårt för studenter som tagit uppehåll från utbildningen att komma tillbaka, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

— Under de senaste åren har pandemin och belastningen på vård- och omsorgsverksamheter inneburit svårigheter, men vårt intryck är att lärosäten, kommuner och regioner lyckas lösa situationen för att de studenter som nu går utbildningarna ska komma vidare.

Vad gör SKR för att lösa problemet?
— Det arbetet behöver regioner och kommuner göra tillsammans med lärosätena långsiktigt — här kan de regionala vårdkompetensråden bli ett stöd. Åtgärderna handlar om att utbilda handledare och skapa fungerande strukturer i verksamheterna för att kunna ge utbildning med hög kvalitet. Traditionellt har många utbildningsplatser funnits på sjukhusen, men nu ställer vi alltmer om till en nära vård. Då behöver man bygga ut vfu-platserna inom den öppna vården, hemsjukvården och primärvården.

— SKR har ett åtagande inom ramen för överenskommelsen God och nära vård att stödja regioner och kommuner i satsningen på vfu. SKR ska tillsammans med regioner och kommuner kartlägga vad som behövs för att kunna utöka vfu-platserna med bibehållen kvalitet och se vilka hinder som finns. Regioner och kommuner ska rapportera in hur många veckor de erbjuder och då får vi tillgång till mer data. 

Staten skjuter till extra

Verksamhetsförlagd utbildning, vfu

  • 125 miljoner kronor uppdelat på tre år i vfu-ersättning till lärosäten, samt att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, får i uppdrag att samordna vfu nationellt.
  • 250 miljoner kronor till vfu i överenskommelsen med SKR om god och nära vård.

Sjuksköterske­utbildning

  • Med start 2015 betalas 307,5 miljoner kronor årligen, från början i satsningen Kunskapslyftet, för att bygga ut sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeutbildningen. För sjuksköterskeutbildningen motsvarar det 700 nybörjare.
  • 20 miljoner per år för decentraliserad utbildning på fler orter.
  • Pandemisatsning: 223 miljoner kronor år 2020 och 447 miljoner kronor från 2021 förr att bygga ut utbildningar i bristyrken.
    Källa: Regeringskansliet

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida