Lön

Studenter på Gotland erbjöds samma lön – trots olika erfarenheter

Studenter på Gotland erbjöds samma lön – trots olika erfarenheter
De har olika bakgrunder och erfarenheter - ändå fick en stor grupp studenter erbjudande om samma lön. Foto: Getty Images. Montage.

En stor grupp sjuksköterskestudenter har blivit erbjudna samma lön vid sin första anställning på Gotland. De känner sig ”dragna över samma kam” trots att avtalet föreskriver individuell lönesättning. Region Gotland ska nu se över det tajta lönespannet.

En majoritet av avgångsklassen på sjuksköterskeutbildningen på Gotland vittnar om en anställningsprocess där deras individuella erfarenheter och bakgrunder inte har beaktats, när de har sökt olika tjänster inom region Gotland.

­– Vi är upprörda över att vi blir dragna över en kam allihop, oavsett vilka erfarenheter vi har sedan tidigare. Cheferna har pratat ihop sig om oss, och vi erbjuds samma lön överallt. Men nu pratar vi också med varandra, säger en talesperson för gruppen, som vill vara anonym.

Ingångslön och förstagångslön

  • Lönen ska sättas individuellt utifrån den aktuella arbetssökandens kvalifikationer.   
  •  Vårdförbundet använder hellre begreppet ”förstagångslön” än ”ingångslön” för att komma bort från tanken på fasta förstalöner. "Fasta ingångslöner" saknas i kollektivavtalet.
  • Förstagångslönen för nyexaminerade skiljer sig åt beroende på vilken arbetsgivare det gäller, typ av tjänst och tidigare arbetslivserfarenhet.

Så här står det i kollektivavtalet HÖK 22, som gäller för medlemmar som är anställda inom bland annat kommuner och regioner:

§ 1 Grundläggande principer för lönesättningen

(…) Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.

Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.

Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås.

Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. (…)

På Visby lasaretts olika avdelningar har de blivit erbjudna mellan 29 700-29 900 kronor, vilket är lönespannet i regionen för nyexaminerade sjuksköterskor, har de fått höra. Flera i gruppen berättar om att de har känt sig pressade till att tacka ja till en lön som har känts ”förutbestämd” och styrd av hr.

­– Vi är helt maktlösa på intervjun och i telefonsamtalen. Maktobalansen är påtaglig och de är väl medvetna om detta. Med tanke på att vi endast har ett sjukhus på ön så är det många som inte vågar säga från med rädsla för att stöta sig med cheferna. Gotland är litet och det pratas mycket både på sjukhuset och privat, vilket såklart skapar en rädsla. 

En i gruppen har fått höra att den lönesättande chefen givetvis tycker att hon är värd en högre lön, men att de ”måste förhålla sig till lönetrappan”. En annan fick höra ”Ja, du vet ju vad som gäller, vi har satt en ingångslön på 29 900.” 

Efter en tids förhalande av kontraktsskrivning, har några i klassen lyckats förhandla upp lönen ett hack, och landat på 30 700 kronor.

­– Men de som har lyckats med det har också helt olika erfarenheter. Någon har jobbat som undersköterska, en annan har tidigare chefserfarenhet från en annan bransch. De borde ju också lönesättas olika, men fick höra att ”detta är nästa lönespann”, säger studentgruppens talesperson.

Flera i gruppen betonar att de inte är ute efter några höga lönesummor alls, bara några hundralappar till i flera fall, och individuell behandling av dem alla, hade räckt långt.

­– För flera av oss känns en lön runt 31 000 ändå okej, det handlar mer om att vi inte får en chans till att förhandla och blir mötta och bedömda utifrån våra bakgrunder och erfarenheter.

”Planerar en intern dialog om lönesättning”

Maria Skogh Jansson, hr-chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland, beklagar att studenterna inte har känt sig individuellt behandlade. Hon har inte tid för en telefonintervju, men svarar via mejl på Vårdfokus frågor.

­– Tråkigt att de upplevt det så och vi tar deras upplevelser på allvar. Vi får lära av detta och planerar en intern dialog med cheferna angående lönesättning. Ingångslönerna för nya sjuksköterskor måste ses i sitt sammanhang med övriga kompetenser och vi vill inte skapa en intern lönekonkurrens, skriver Maria Skogh Jansson.

Eftersom studenterna får legitimation i ett yrke som de tidigare inte har haft, blir det ”en individuell och differentierad lön utifrån förväntad prestation och även tidigare erfarenheter som kan nyttjas i yrket som sjuksköterska vägs in”, skriver Maria Skogh Jansson som också påpekar att lönerna för grundutbildade sjuksköterskor ligger i ett lönespann mellan 29 000 kronor och 45 000 kronor i regionen just nu.

­– Alla nyexaminerade sjuksköterskor får delta i vårt utvecklingsprogram ”Introduktionsåret” och när de sedan ingår i löneöversynen, utgår cheferna från lönekriterier, och det blir en individuell och differentierad lönesättning med en löneutveckling under yrkeslivet, skriver Maria Skogh Jansson, men är samtidigt också självkritisk:

­– Vi ser också att lönespannet vad gäller ingångslönerna är ganska litet och att det är en fråga vi ska titta vidare på.

I flera fall handlar det om att studenterna skulle vara rätt nöjda om de fick några hundralappar till. De som nu fått erbjudande kring 30 700 hade varit nöjda med runt 31 000, men hör att det är omöjligt för att ”lönespannet” är satt så. Vad säger du om det?

­– Oavsett lönenivå så behövs en tydlig struktur för att säkra att vi inte skapar en osund intern lönekonkurrens. En kompetensmodell för sjuksköterskor är under implementering och till modellen ska även lönestrukturen kopplas för att det ska bli tydligare vad som krävs för att ta nästa steg vad gäller kompetens och lön. Vi ska även arbeta med att utveckla lönekriterierna så att det blir ännu tydligare vad som förväntas, skriver Maria Skogh Jansson.

Kostnader för hyrpersonal provocerar

Studenterna är nöjda med svaret att lönesättningen och kriterierna ska ses över.  Men vill samtidigt invända mot att några hundralappars löneskillnad mellan avdelningarna skulle ha betydelse för konkurrensläget. 

­– Vi hade ändå valt den avdelning vi är mest intresserade av, säger studentgruppens talesperson.

Att det ska handla om svårigheter att gå upp några hundralappar i lön, samtidigt som kostnaden för hyrpersonalen i regionen ligger på 175 miljoner, enligt regionens hemsida, är något som upprör studenterna mycket.

­– Det är otroligt provocerande. Lite högre lön hade genererat fast personal som stannar kvar och bidrar till sjukvården i regionen, säger talespersonen för gruppen.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida