Trögt i Västmanland

I den första kontakten om nytt avtal i Västmanland höll landstinget på att trilla av stolen, berättar ordföranden. Han tycker att konflikten skulle ha drivits längre.

1 augusti 2008

Strejken borde ha fortsatt ett tag till. Det anser Björn Gustafsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västmanland.

– Medlemmarna har varit tydliga med vad vi kongressombud skulle föra fram. Jag har fått många reaktioner från arbetskamrater på sjukhuset på temat »vad i helsike håller ni på med? Hur kunde ni tacka ja till det där?”

Som rätt van förhandlare kan han dock se användbara delar i avtalets texter.

– Men samtidigt har »texter« aldrig fungerat i Västmanland. Det måste finnas ett mått av tvång i avtalet för att det ska fungera här, säger han.

Han tycker också att avtalet i vissa stycken är sämre än det bud som avvisades i mars. Det gäller bland annat höjningen av lägstlönen, som i avtalet tas ur det tillgängliga utrymmet men i marsbudet låg utanför.

Men det är bara att »gilla läget«. Avdelningen har träffat alla de tio kommunerna i länet. I ett par av kommunerna finns det ett intresse av att sluta tvåårsavtal på omkring 10 procent (ungefär som i Jönköping, se sidan 8).

– I våra diskussioner med kommunerna trycker vi hårt på deras ansvar att leva upp till de texter som finns i avtalet om att kompetens och kunskaper ska betala sig. De har fått en första hemläxa att se över sina behov av specialistutbildade.

I Västerås har den styrande borgerliga kommunledningen sagt att all kommunal verksamhet ska läggas ut för upphandling. I det ser Björn Gustafsson en möjlighet för Vårdförbundets medlemmar att starta eget.

Med landstinget går det trögare. Enligt Björn Gustafsson har lönenivån i Västmanland sjunkit från att ha legat på femte plats i landet 2004 till dagens nivå: näst sist.

Vid den första kontakten med landstinget föreslog Vårdförbundets förhandlare att man skulle träffa ett tvåårsavtal på 15 procent.

– Reaktionen? De höll på att trilla av stolen, säger Björn Gustafsson.

Han hoppas att ett nytt avtal ska vara klart före den 25 september. Då har avdelningen årsmöte och då tänker han lämna ordförandeuppdraget efter över fyra år på posten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida