Äldrevård. Distanskurs ratas trots stora behov

En nätbaserad distansutbildning gör det möjligt för sjuksköterskor i hela landet att specialisera sig inom vård av äldre. Men arbetsgivarna ser inte alltid vinsten.

Av de 12 316 sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården är det bara 197 som har en specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre. Både Socialstyrelsen och regeringen har pekat på detta som ett stort problem för äldrevården.?

För yrkesverksamma sjuksköterskor, som dessutom kanske bor långt från ett universitet eller en högskola, kan det vara svårt att få tid att studera vidare. Ett alternativ som kan fungera i vardagen är den internetbaserade distansutbildning som flera lärosäten samarbetar om.?

Fem lärosäten i norra Sverige startade redan 2005 och sedan 2010 har sex lärosäten i södra Sverige också gått samman om en specialistutbildning inom vård av äldre.??

— Vi har utgått från varje lärosätes spetskompetens inom äldrevård när vi planerat utbildningen för att kunna ge studenterna den främsta kompetensen inom varje kurs, berättar Helle Wijk, docent i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.?

De flesta studenterna är mitt i livet med allt vad det innebär av barn i olika åldrar, hus och hem att sköta samtidigt som de arbetar och studerar på halvfart.?

— Det är svårt att klara utbildningen om man inte går ner i tid, men förutsättningarna från arbetsgivarna ser väldigt olika ut. En del får studera med full lön medan andra inte får något alls och måste fortsätta jobba heltid samtidigt som de läser, säger Helle Wijk.?

En bortfallsanalys bland dem som hoppat av utbildningen visade att ungefär en tredjedel avbröt sina studier. Många tyckte att de fått för dåliga förutsättningar att kombinera arbete och studier från sin arbetsgivare. De saknade tid, men också planer eller förväntningar från arbetsgivaren på hur deras specialistkunskap skulle användas.??

Ett sätt att göra arbetsgivarna mer medvetna om att de får en sjuksköterska med specialistkompetens är att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU:n, görs på arbetsplatsen och innehåller mer avancerade arbetsuppgifter.?

— Det gör att både chefen och medarbetarna får upp ögonen för att den här sjuksköterskan växer i kompetens och ser vad en specialistsjuksköterska faktiskt kan, säger Helle Wijk.?

Vad som händer efter examen är väldigt skiftande. En del får skräddarsydda tjänster medan andra går tillbaka till exakt samma arbetsuppgifter som tidigare.??

Det är anmärkningsvärt att studierna inte uppmuntras i högre grad och att det saknas strategier från både politiskt och arbetsgivarhåll för att göra något åt bristen på kompetens och öka kvaliteten inom äldrevården, anser Helle Wijk.?

— Den webbaserade specialistutbildningen som i dag bedrivs av tolv lärosäten i samverkan gör att sjuksköterskor i hela landet kan bli specialister inom vård av äldre och det finns många som vill gå utbildningen. Nu saknas bara beslutsfattare som vill inse att specialistkompetens gör skillnad.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida