Barnmorskor. Rakare väg till yrket

En direktutbildning på minst fem år skulle ge fler barnmorskor med högre kompetens, anser Barnmorske-förbundet och vill starta ett försök.?

Barnmorskeförbundet har tillsammans med universitet och högskolor dragit upp riktlinjerna för hur en direktutbildning till yrket kan se ut. Nästa steg blir att träffa utbildningsdepartementet för att få starta ett försök.?

— Karolinska institutet har visat intresse för att driva en försöksutbildning och jag är ganska hoppfull om att vi kommer att få igenom det, säger Ingela Wiklund, ordförande för Barnmorskeförbundet.??

I dag är det en lång väg att gå för den som vill bli barnmorska. Först en treårig sjuksköterskeutbildning, därefter minst ett års arbetslivserfarenhet innan påbyggnadsutbildningen, som är ett och ett halvt år, kan påbörjas. Eftersom det är många sökande kan det ta tid att komma in. För de flesta tar det därför mellan sex och tio år att utbilda sig till barnmorska.?

— Det är ineffektivt och kostsamt för både individen och samhället, säger Ingela Wiklund.?

Barnmorskeförbundet anser att en direktutbildning på minst fem år bättre motsvarar de krav som ställs på barnmorskor i dag och att det samtidigt skulle ge fler barnmorskor på kortare tid. Dessutom skulle studenterna få en masterexamen, i stället för som i dag en yrkesexamen och en magister.??

— Det skulle göra att vi kommer ifrån problemet med dubbla legitimationer. Men jag tror ändå att vi behöver ha kvar det gamla systemet åtminstone under en övergångsperiod, det kan också vara bra att sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till barnmorskor om de vill byta yrke, säger Ingela Wiklund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida