Vision: Biomedicinsk analytikersom väljer masterkurs i Europa

Göteborgs universitet samarbetar med andra länder för att kunna erbjuda biomedicinska analytiker en europeisk master.

Sugen på att vidga vyerna och studera i andra länder? För biomedicinska analytiker kan det bli möjligt att läsa in delar av en masterexamen i Portugal, Österrike eller på Irland. Det är Göteborgs universitet som tillsammans med dessa länder utvecklar en europeisk master inom biomedicinsk laboratorievetenskap.?

— Vi vill kunna erbjuda en masterutbildning med europeiskt perspektiv där studenterna kan välja att läsa en eller flera kurser på andra universitet i Europa, berättar Camilla Hesse, universitetslektor och programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.??

Idén utvecklas inom EPBS, den europeiska samarbetsorganisationen för biomedicinska analytiker, och nästa steg är att söka EU-bidrag för att arbeta vidare med projektet.?

I Göteborg är det fem-sex studenter som varje termin gör ett magister- eller masterarbete inom biomedicinsk laboratorievetenskap.?

— Problemet är att kursutbudet är så litet eftersom det är så få studenter. Genom att samarbeta med andra universitet i Europa kan vi erbjuda fler kurser och olika inriktningar, säger Camilla Hesse.??

Tanken är att alla ska läsa vissa ämnen och göra ett examensarbete, men i övrigt ska kurserna vara valbara. Varje universitet erbjuder kurser inom de områden där de har speciell kompetens. På så vis ökar kvaliteten på specialistutbildningarna, samtidigt som utbildningen och kunskapsnivån blir mer likvärdig inom Europa.?

Ännu återstår en hel del innan utbildningarna kan starta, men förhoppningsvis blir planerna verklighet om ett par år, tror Camilla Hesse.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida