Våld i nära relationer

Ny webbkurs om mäns våld mot kvinnor

Ny webbkurs om mäns våld mot kvinnor
Anna är en av de personer som i kursen illustreras som våldsutsatt kvinna.

Nationellt centrum för kvinnofrid har tillsammans med andra myndigheter skapat en kurs på nätet om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den är gratis och vänder sig till alla som kan möta problemet i sitt jobb.

22 september 2016

Målet med kursen är att i första hand ge personal inom socialtjänsten baskunskaper om våld i nära relationer. Men materialet är också relevant för personal inom vården, skolan, omsorgen och rättsväsendet.

Med den webbaserade kursen hoppas Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, att attityder till och bemötandet av våldsutsatta kvinnor ska förbättras och att personalen lättare ska kunna upptäcka vilka som kan vara utsatta för våld i nära relationer.

Innehållet presenteras med hjälp av texter, bilder, grafik och filminslag. Bland annat visas filmade intervjuer med personer som arbetar med frågorna i olika delar av landet.

Materialet är framtaget av NCK i samarbete med Socialstyrelsen och landets länsstyrelser.

Fakta NCK

  • Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet.
  • NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida