”Karolinska är en bra arbetsgivare”

Trots sjuksköterskeflykten — chefen tycker inte att sjukhuset kan lastas för problemen.

Igår rapporterade Vårdfokus att omkring 20 sjuksköterskor sagt upp sig från akutvårdsavdelningen AVA2. Det är den senaste vågen av personalflykt i en rad som drabbat sjukhuset. Men Bengt Eriksson, verksamhetschef på akutkliniken i Solna, tycker inte att problemet med personal som säger upp sig ligger på sjukhusnivå. Istället får man leta förklaringar högre upp i samhället, anser han.

– Tendensen är likadan överallt. Alla sjukhus har samma problem med att behålla sjuksköterskor inom den här typen av vård, säger Bengt Eriksson.

Ett samhällsproblem

Enligt honom finns det två grundläggande problem i den svenska vården. Det ena är ett allt för högt tryck på akutmottagningarna, som ju måste ta hand om alla som söker dygnet runt.

– Vi klarar inte handläggningstiderna på patienter som inte är svårt sjuka men som ändå söker akut. I Stockholm lägger vi in i snitt 20 procent av alla som kommer vilket visar att en stor andel skulle få mycket smidigare vård på rätt nivå, säger han.

Det andra problemet är att det, enligt Bengt Eriksson, inte satsas tillräckligt mycket resurser på vården.
– Utvecklingen inom till exempel cancervården går bara fortare och fortare vilket innebär att belastningen på vårdapparaten blir väldigt mycket större. Ändå har resurserna till akutsjukvården inte hängt med. Det svenska samhället vill inte satsa mer, säger han.

Tillsammans skapar detta en grogrund för personalflykt, säger Bengt Eriksson som påpekar att akutvården i Solna ändå varit ”relativt förskonad”.
– Hela akutsjukvården, med få undantag, har oerhört svårt behålla personal. Jag själv har lång erfarenhet som verksamhetschef och har levt med detta i över tio år i olika verksamheter. Särskilt specialistutbildade sjuksköterskor lämnar. Det är ett generellt problem.

Komplexa arbetsuppgifter

Är det sjuksköterskorna som har för höga krav?

– Det skulle inte jag säga. De har väldigt svåra och komplexa arbetsuppgifter och en kompetens som efterfrågas i samhället. Det finns många ställen där de kan göra nytta och bli uppskattade.

Är det tvärtom Karolinska som arbetsgivare som är för dålig på att behålla sin personal?
– Jag kan inte svara för hela sjukhuset och jag tror inte det är där problemet ligger. Karolinska är på många sätt en bra arbetsgivare med exempelvis forskningsmöjligheter. Vi håller god nationell och internationell standard. Sedan går det alltid att göra saker bättre och det jobbar vi med.

Bengt Eriksson svarar på Vårdfokus frågor på sin semester och kan i dag inte säga om vårdplatser eller avdelningar kommer att stängas på grund av personalbrist. Men det finns en rekryteringsplan vars effekter troligen kommer att märkas någon gång i september.
– Då får vi ta ställning. Sommaren har gått relativt bra och alla jobbar för varandra och gör ett jättejobb. Det är väldigt viktigt att säga.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida