En analys av av 28 olika studier visar att nattarbete ökar risken för fetma eller övervikt med 23 procent.

Nattarbetarna utvecklade oftare bukfetma än andra typer av fetma. Och det verkar vara större risk ju mer natt man arbetar. De som arbetade ständigt nattskift hade 29 procent högre risk än de som arbetade på roterande scheman.

Studien är gjord av forskare i Hong Kong och publicerad i tidskriften Obesity Reviews. Deras slutsats är att nattscheman behöver modifieras, speciellt för de som arbetar ständig natt, med långa arbetspass.

– Globalt arbetar nästan 0,7 billioner arbetstagare med skiftscheman. Vår studie visar att mycket av övervikt och fetma hos nattarbetare beror på jobbets natur. För fetma finns evidens på samband mellan flera sjukdomar, som bröstcancer och kardiovaskulära sjukdomar, säger Dr Lap Ah Tse, senior författare till studien, i en kommentar.

Vårdfokus har i en rad artiklar rapporterat om forskning som tyder en ökad risk för olika sjukdomar och nattarbete. Forskningen för vissa sjukdomar visar motstridiga resultat. Se länkar till våra artiklar här intill.