Totalt under året besvarades 36 658 samtal. På tio år har antalet samtal ökat med 65 procent, uppger Kvinnofridslinjen som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Antalet samtal har ökat stadigt, men en extra tydlig ökning märktes hösten 2017 i samband med metoo-uppropet.

– När våldet uppmärksammas mer i samhället kan det leda till att fler kvinnor för första gången sätter ord på vad de har varit utsatta för. Fler blir också medvetna om att det finns hjälp att få, säger Åsa Witkowski, barnmorska och chef för patientverksamheten på NCK.

En del samtal kommer även från personal inom vården, socialtjänsten, hemtjänsten och polisen som ringer för att få råd om hur de kan ge stöd till kvinnor som utsätts för våld.