Norrbotten vill få fram fler avancerade specialistsjuksköterskor

Norrbotten vill få fram fler avancerade specialistsjuksköterskor
Mari Huhtanen har redan en egen blodtrycksmottagning. Här får Annika Jatko sitt blodtryck mätt. Foto: Övertorneå hälsocentral

Ambulanssjuksköterskan Mari Huhtanen utbildar sig i Finland, som ligger steget före.

5 februari 2015

När ambulanssjuksköterskan Mari Huhtanen på Övertorneås hälsocentral ville arbeta ännu mer självständigt hittade chefen en utbildning i Finland. Där finns utbildningar med samma nivå som advanced nurse practitioner, som kallas avancerad klinisk sjuksköterska.

– Varannan natt har vi ingen läkarjour här. Nu får jag formell kompetens och uppskattning för uppgifter jag redan gör, som att triagera och prioritera. Jag kommer fortsätta att se människan som en helhet, men ha djupare kunskaper i omvårdnad och medicin, säger Mari Huhtanen, som blir klar till sommaren.

Finland har hunnit före Sverige med dessa utbildningar, men inte heller där är titeln skyddad med en legitimation.

Norrbotten driver på

Verksamhetschefen på Övertorneå hälsocentral Elisabeth Eero har skickat två av sina sjuksköterskor till Finland för utbildning.

Hon saknar en nationell strategi för den här högre nivån av sjuksköterskespecialisering, som här kallas avancerad klinisk sjuksköterska, men också kallas avancerad specialistsjuksköterska. Nu har hon fått ansvaret i Norrbottens landsting att driva på i frågan.

Kan arbeta mer självständigt

Intitiativ pågår i Sverige, tidigare på högskolan Skövde, och nu framför allt på Linköpings universitet som utbildar avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgi. På Umeå universitet finns en masterutbildning i omvårdnad med inriktning mot glesbygd och psykiatri.

– När studenterna läser masterprogrammet här händer det något med synen på professionen. De blir starka och tänker att de kan arbeta självständigt. Men det skulle ge en annan tyngd om den här nivån fick en legitimation, säger Viveka Lindh, biträdande prefekt på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Omvårdnad i glesbygd

Programmet startades 2013 och är populärt. Studenterna väljer själva vilka kurser läser, förutom den i vetenskaplig metod som är obligatorisk.

Berit Johdet, ambulans- och distriktssjuksköterska från Pajalas hälsocentral går utbildningen och har valt till kurser om astma, kol, diabetes, psykiatri och  omvårdnad i glesbygd – klinisk bedömning och akut omhändertagande.

– Jag har lärt mig att lyssna på hjärta och lungor och kan nu ta en fördjupad anamnes. Jag kan också gipsa radiusfrakturer och sy.

Läs mer om avancerade utbildningar och sjuksköterskor som tackat ja till svårare arbetsuppgifter, som ofta tidigare sköttes av läkare, i Vårdfokus tema Karriärchans, se länkarna här intill.

Avancerad specialistsjuksköterska

  • I länder som USA och Holland har titeln advanced nurse practitioner en egen legitimation.
  • De sjuksköterskorna har högre utbildning än de svenska specialistsjuksköterskorna, med en akademisk masternivå och mer klinisk praktik.
  • De arbetar i olika inriktingar, men kännetecknande vare sig de är anestesi- eller distriktssjuksköterskor är att de gör självständiga bedömningar och ordinationer av prover, undersökningar och även läkemedel.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida